Filip Kjærheim

Filip Kjærheim

Advokatfullmektig, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Filip begynte i Schjødt i 2017, og er tilknyttet firmaets avdeling for M&A og Kapitalmarkeder.

Filip har en mastergrad i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LL.M. i Corporate and Financial Law fra University of Glasgow. Før han begynte i Schjødt arbeidet han to år i seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur i Finanstilsynet. I stillingen i Finanstilsynet opparbeidet han seg erfaring med de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, særlig kravene til verdipapirforetak.

Fagområder