Filip Kjærheim

Filip Kjærheim

Advokatfullmektig

Filip begynte i Schjødt i 2017, og er tilknyttet firmaets avdeling for M&A og Kapitalmarkeder.

Filip har en mastergrad i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LL.M. i Corporate and Financial Law fra University of Glasgow. Før han begynte i Schjødt arbeidet han to år i seksjon for verdipapirforetak og infrastruktur i Finanstilsynet. I stillingen i Finanstilsynet opparbeidet han seg erfaring med de regulatoriske kravene til foretak under tilsyn, særlig kravene til verdipapirforetak.

Info

E-post:
fikj@schjodt.no
M:
+47 404 52 562
T:
+47 23 01 18 01
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2015

Kompetanseområder