Geir Evenshaug

Geir Evenshaug

Partner

Geir bistår primært selskaper, investorer, finansrådgivere og mellomledd innen olje-, gass- og energisektoren.

Geir bistår i forbindelse med offentlige og private fusjoner og oppkjøp, børsnoteringer, omstruktureringer av kapitalmarkeder og i forbindelse med oppkjøpsfinansiering og refinansiering av eksisterende gjeld. En stor del av porteføljen er knyttet til grensekryssende transaksjoner innenfor olje- og gassektoren.

Geir har gjennomført en rekke store M&A-transaksjonerinnen olje- og gassektoren de siste årene.

Chambers & Partners' kilder uttalte følgende om Geir, "is particularly good at catching the important issues quickly, and before a problem arises". Legal 500s kilder betegner Geir som "a very good corporate lawyer with the ability to see the big picture".

Nøkkelkompetanse

  • Fusjoner og oppkjøp (M&A)
  • Olje, gass og offshore
  • Corporate finance

Info

E-post:
geev@schjodt.no
M:
+47 918 72 252
T:
+47 23 01 16 39
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

LL.M., University of Cambridge, 2002

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1998