Halvor Manshaus

Halvor Manshaus

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Avdelingsleder - Tvist
Faglig leder - IP/Media 

Advokat i Schjødt siden 1997 og leder for IP/Media gruppen med fokus på norske og internasjonale aktører innen teknologi, olje/gass, bio/pharma, fornybar energi og media. Halvor har jobbet med tunge og komplekse prosedyreoppdrag, herunder Balder-saken med 20 måneders forhandling for retten. Han bistår med rådgivning og diskusjoner om strategi, samt prosess­oppdrag, herunder en rekke internasjonale saker.

Halvor er ranket som ledende advokat innen sine områder av bl.a. Chambers, Legal 500, PLC, MiP og IAM. Møterett for Høyesterett, Voldgiftsdommer for WIPO i domenesaker og Fagansvarlig for Karnov/Norsk Lov­kommentar for varemerkeloven. Sitter i JUS fagutvalg sivilprosess, og er forfatter av flere bøker og artikler. Skriver blant annet fast for Lov & Data og Jusnytt.no.

RANGERINGER

CHAMBERS (IP): tier 1 lawyer
"Halvor Manshaus heads the practice and is also part of the litigation team. "He is everything that I look for in a lawyer. He connects the legal and business perspectives in a seamless way and understands both perfectly" enthuses a client."

"Brilliant litigator" Halvor Manshaus heads Schjødt's IP practice and impresses with his "strategic advice coupled with real expertise in trade mark and data protection."

"Practice head Halvor Manshaus handles the full range of IP and IT matters, and is a highly regarded litigator in these areas. He is praised for "his skill in court, combined with his understanding of technology matters."

IAM Patent and Technology Licensing:
"Truly accomplished IP lawyer" Halvor Manshaus commands a wide-ranging practice that encompasses dispute resolution and transactional advisory work. He has recently represented leading international companies in the energy industry on licensing and related issues. He also regularly assists with contracts and deals pertaining to IT systems, software and e-business."

WTR 1000 (World Trademark Review): IP
This sizeable full service player is hailed for its transactional and litigation nous. Halvor Manshaus straddles the line between these areas, heading up both the litigation team and the IP group. Manshaus comes highly recommended for his adept handling of complex cross-border IP disputes and his general knowledge and experience of intellectual property. He is described as "a hugely skilled litigator" by peers, and his team is noted for its significant firepower in the areas of parallel imports, anti-counterfeiting and civil infringement.

MIP (IP): Leading
"Each of the top firms has found an edge in one particular area and Schjødt's edge is the experience of its IP litigation team as a unit and the reputation of head IP lawyer Halvor Manshaus. "Manshaus is the hands-down best lawyer I have worked with," says one client, "he is truly unique in his ability to understand the big picture, including everything from high-level business strategy and tactics to technological detail that may be relevant to the case."

IP Stars
"The advice we receive from Schjødt is clear, well-founded and precise. We would strongly recommend Halvor for all kinds of issues concerning IPR"

NØKKELKOMPETANSE

 • Balder-saken: En av seks advokater fra Schjødt som prosederte Nord-Europas mest omfattende rettssak, der hovedforhandlingen alene varte i 20 måneder. Schjødt representerte Esso, som vant saken i en dom på over 1200 sider. Ansvarlig for elektronisk database for dokumenthåndtering og presentasjon
 • DVD-saken: Jon Johansen sto 15 år gammel tiltalt av Økokrim for å ha brutt beskyttelsen på DVD-filmene. Johansen vant frem for både tingretten og lagmannsretten i det som er en av de mest omtalte rettssakene der Norge har vært involvert

Saken er omtalt blant annet i  TIME Magazine, CNN 1  2  3, BBC 1 2, og NY Times  1  2. 
Lovdata har saken på sin nettside, der en engelsk oversettelse av dommen ligger tilgjengelig på hovedsiden.

 • Weatherford-saken. Motparten hadde saksøkt vår klient for inngrep i patent for strømningskontroll i offshorebrønner. Dette resulterte i et motsøksmål der vi angrep selve patentet. Tingretten kjente patentet ugyldig, og vår klient ble frikjent. Saken ble senere forlikt
 • Multi-activity patent. Verdens største drillingselskap saksøkte vår klient for innngrep i to patenter for multi-aktivitet der flere boreenheter kunne jobbe parallelt (i stedet for sekvensielt). Sakene gikk over flere juridsdiksjoner, samt for EPO. I Norge vant vi saken, og motpartens patenter ble kjent ugyldige. Dommen ble opprettholdt i samtlige instanser, i det som er Norges største patentsak noensinne.
 • Esomeprazol.  Omeprazol var en periode verdens mestselgende legemiddel. Etterfølgeren Ezomeprazol var patentert av AstraZeneca, og særlig to patenter har blokkert for generisk produksjon og tilbud til markedet. Disse patentene er nå utfordret i en rekke jurisdiksjoner, og slik at Norge er den jurisdiksjonen der saken er blitt ført først. Vi vant frem slik at det ene patentet er blitt kjent fullt ut ugyldig, mens det andre patentet er kjent delvis ugyldig. Saken går videre i rettssystemet og det foreligger p.t. ingen rettskraftig dom
 • Budstikka-saken: En avis hadde omtalt en dom i anonymisert form. Den omtalte fremmet krav om oppreisning og erstatning grunnet ærekrenkende omtale i artikkelen. Saken ble ført helt til Høyesterett, som frikjente avisen på alle punkter.
 • Finn.no-saken: Finn Eiendom er ledende i Norge innen rubrikkmarkedet på Internett. En eiendomsmeglerkjede lanserte en tjeneste som uten tillatelse utnyttet Finns innhold. Tjenesten ble stanset med en midlertidig forføyning, og Finn vant frem med forføyningen for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Finn vant deretter hovedsaken i tingretten, før saken senere ble avsluttet forut for forhandlinger i lagmannsretten
 • Advokatsaken: En advokat ble intervjuet i forbindelse med en sak han håndterte for en klient. Oppslaget ble bakgrunnen for et injuriesøksmål mot advokaten. Saken reiste prinsipielle spørsmål omkring advokaters ytringsrett og -plikt når man uttaler seg for å ivareta klientens interesser
 • Fævennen-saken. En avis hadde under sin omtale av Baneheia-saken artikler om en person som var i politiets søkelys, men som ikke var mistenkt for drapene. Saken reiste spørmsål om avisers omtale av etterforskningen i alvorlige drappssaker, samt om journalisters plikt til aktsom og ansvarlig journalistikk. I en prinsipiell uttalelse fastslår Høyesterett at ytringsfriheten ikke er blitt innsnevret etter nyere praksis fra Strasbourg
 • Teknisk tilrettelegger og innholdsansvarlig for Jusnytt - en egen informasjons og opplysningstjeneste innen IT-jus.

PUBLIKASJONER

"Pengespill på Internett - en oversikt "Jussens Venner Nr. 3/1998 (legal journal)
"Private pengespill på Internett" Complex, Nr. 4/1997 (book)
"Det internasjonale aspektet ved DVD-saken" Advokatbladet januar 2003 (legal journal)
"Renessansen som unnfanget Corpus Iuris Civilis" Bokserien Complex, Nr. 1/2005 (book)
"Advokaters ytringsrett og - plikt" Advokatbladet nr 4/2005 (legal journal)
"Vern til besvær" Kronikk i Dagens Næringsliv 1.mars 2005 (newspaper)
"Pengespill på Internett" Kronikk i Dagens Næringsliv 21.april 2005 (newspaper)
"Redaktøransvar på Internett" Tidsskrift for Forretningsjuss (TfF) 2/2005 (legal journal)
"Etikk og ansvar", Redaktørforeningens årbok 2006 (yearbok Editors Association)

Manshaus publiserer også regelmessig innhold på nettstedet JusNytt - www.jusnytt.no og er den faste skribenten for Lov & Data, Nordens ledende journal innen rettsinformatikk.

Fagområder

Om Halvor

Rankings

 • 2018

  Chambers IP tier 1

 • 2018

  Legal 500

Publikasjoner

 • 2006

  "Etikk og ansvar", Redaktørforeningens årbok

 • 2005

  "Renessansen som unnfanget Corpus Iuris Civilis" Bokserien Complex, Nr. 1

 • 2005

  "Advokaters ytringsrett og - plikt" Advokatbladet, Nr. 4

 • 2005

  "Vern til besvær" Kronikk i Dagens Næringsliv

 • 2005

  "Pengespill på Internett" Kronikk i Dagens Næringsliv

 • 2005

  "Redaktøransvar på Internett" Tidsskrift for Forretningsjuss (TfF)

 • 2003

  "Det internasjonale aspektet ved DVD-saken" Advokatbladet

 • 1998

  "Pengespill på Internett - en oversikt "Jussens Venner Nr. 3

 • 1997

  "Private pengespill på Internett" Complex, Nr. 4

Referanser

 • Balder-case:20 month court case representing ExxonMobile
 • Transocean-patent case:Largest patent litigation in Norway, representing AkerMH
 • DVD-case:IP case regarding encryption on DVD
 • WIPO-arbitrator:Joint panels and sole panelist in UDRP-cases for WIPO
 • Ezomeprazole-case:Patent case regarding 2nd generation of blockbuster drug