Helle Kjærstad

Helle Kjærstad

Partner

Helle spesialiserer seg innen shipping og offshore, olje og gass. Hennes primærområde er tvisteløsning, men hun har også omfattende transaksjonserfaring i disse bransjene siden sin advokatbevilling som engelsk advokat i 2002.

Innen shipping bistår Helle klienter med en rekke forskjellige typer saker, herunder krav i forbindelse med skipsbygging, certeparti, salg og kjøp, last, bunker, m.m. Hun har også bred erfaring med å håndtere grenseoverskridende insolvens og tvangsfullbyrdelse, sistnevnte omfatter ved arrest, pålegg, utleggsforretning, o.l., over hele verden.

Helle har dessuten håndtert et stort antall saker i forbindelse med ulykkestilfeller, herunder brann, grunnstøting, kollisjon, sammenstøt, tap av fortøyning og hendelser med pirater.

Helle bistår også ved sanksjoner, både i forbindelse med operasjonelle problemer som oppstår og i gjennomføringen av sanksjoner.

Helle er kjent for sin evne til å veilede klienter i forbindelse med juridiske og kommersielle problemer som oppstår i deres generelle daglige drift.

Helles ekspertise innen offshore, olje og gass omfatter transaksjoner, tvisteløsning og prosedyre, hovedsakelig med hensyn til FPSOer, bore- og forsyningsfartøy. Hun har bistått i noen av de største og mest komplekse voldgiftene i London på disse områdene de siste årene.

Nøkkelkompetanse

  • Shipping
  • Olje og gass
  • Tvisteløsning
  • Insolvens
  • Tvangsfullbyrdelse

Info

E-post:
hekj@schjodt.com
M:
+47 912 44 195
T:
+47 23 01 16 46
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Solicitor England & Wales, 2002

Legal Practice Course (Distinction), College of Law, Guildford, 2000

LLB (First Class), University of Sussex, 1997