Helle Kjærstad

Helle Kjærstad

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Helle spesialiserer seg innen shipping og offshore, olje og gass. Hennes primærområde er tvisteløsning, men hun har også omfattende transaksjonserfaring i disse bransjene siden sin advokatbevilling som engelsk advokat i 2002.

Innen shipping bistår Helle klienter med en rekke forskjellige typer saker, inkludert krav i forbindelse med skipsbygging, certeparti, salg og kjøp, last, bunker, m.m. Hun har også bred erfaring med å håndtere grenseoverskridende insolvens og tvangsfullbyrdelse, sistnevnte omfatter ved arrest, pålegg, utleggsforretning, o.l., over hele verden.

Helle har dessuten håndtert et stort antall saker i forbindelse med ulykkestilfeller, herunder brann, grunnstøting, kollisjon, sammenstøt, tap av fortøyning og hendelser med pirater.

Helle bistår også ved sanksjoner, både i forbindelse med operasjonelle problemer som oppstår og i gjennomføringen av sanksjoner.

Helle er kjent for sin evne til å veilede klienter i forbindelse med juridiske og kommersielle problemer som oppstår i deres generelle daglige drift.

Helles ekspertise innen offshore, olje og gass omfatter transaksjoner, tvisteløsning og prosedyre, hovedsakelig med hensyn til FPSOer, bore- og forsyningsfartøy. Hun har bistått i noen av de største og mest komplekse voldgiftene i London på disse områdene de siste årene.

Nøkkelkompetanse

  • Shipping
  • Olje og gass
  • Tvisteløsning
  • Insolvens
  • Tvangsfullbyrdelse

Fagområder