Henrik Aadnesen

Henrik Aadnesen

Partner Last ned vCard

Henrik kom inn som partner i Schjødt i 2013 etter mer enn 12 år som advokat i Nordisk Skibsrederforening/Nordisk Legal Services. Hans hovedfokus er på transaksjoner, finansiering og prosjekthåndtering innen shipping, offshore og oil services samt annen rådgivning til de ulike aktører, herunder rederier, verft, meglere, banker og tilretteleggere. Henrik har også omfattende erfaring med ulike former for tvistehåndtering, både nasjonalt og internasjonalt.

Henrik var juridisk rådgiver til Norsk Skipsmeglerforbund i revisjonsarbeidet som ledet til SALEFORM 2012 og satt i BIMCO komiteen som utarbeidet RECYCLECON. Han har kommentert Sjølovens kapitler om rederansvar og ansvar for skade ved oljesøl og vært redaktør i Nordiske Domme i Sjøfartsanliggende. I tillegg sitter han i styret i Sjørettsforeningen.

NØKKELKOMPETANSE

  • Kjøp og salg, nybygg og konvertering/modifikasjon av skip, rigger og andre flytende innretninger
  • Certepartier, subseakontrakter og borekontrakter
  • Ulike former for finansiering, derunder banklån, obligasjonslån, sale & lease back transaksjoner og Spanish tax lease-strukturer
  • Etablering, restrukturering og overdragelse av KS/DIS prosjekter og annen rederivirksomhet
  • Konsortier, joint ventures, pool-arrangementer og andre samarbeidsformer
  • Håndtering av FPSO og FSRU prosjekter samt anbud på andre LNG, offshore og oil services-enheter fra ITT til endelig kontrakt

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12