Henrik Aadnesen

Henrik Aadnesen

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Henrik kom inn som partner i Schjødt i 2013 etter mer enn 12 år som advokat i Nordisk Skibsrederforening/Nordisk Legal Services. Hans hovedfokus er på transaksjoner, finansiering og prosjekthåndtering innen shipping, offshore og oil services samt annen rådgivning til de ulike aktører, herunder rederier, verft, meglere, banker og tilretteleggere. Henrik har også omfattende erfaring med ulike former for tvistehåndtering, både nasjonalt og internasjonalt.

Henrik var juridisk rådgiver til Norsk Skipsmeglerforbund i revisjonsarbeidet som ledet til SALEFORM 2012 og satt i BIMCO komiteen som utarbeidet RECYCLECON. Han har kommentert Sjølovens kapitler om rederansvar og ansvar for skade ved oljesøl og vært redaktør i Nordiske Domme i Sjøfartsanliggende. I tillegg sitter han i styret i Sjørettsforeningen.

NØKKELKOMPETANSE

  • Kjøp og salg, nybygg og konvertering/modifikasjon av skip, rigger og andre flytende innretninger
  • Certepartier, subseakontrakter og borekontrakter
  • Ulike former for finansiering, derunder banklån, obligasjonslån, sale & lease back transaksjoner og Spanish tax lease-strukturer
  • Etablering, restrukturering og overdragelse av KS/DIS prosjekter og annen rederivirksomhet
  • Konsortier, joint ventures, pool-arrangementer og andre samarbeidsformer
  • Håndtering av FPSO og FSRU prosjekter samt anbud på andre LNG, offshore og oil services-enheter fra ITT til endelig kontrakt

Fagområder