Hugo Berg Otterlei

Hugo Berg Otterlei

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Hugo arbeider særlig med utforming og fremforhandling av kommersielle kontrakter. Han bistår også med tvister som oppstår knyttet til allerede inngåtte kontrakter, samt vurdering av kontrakter, lisenser med videre ifbm virksomhetsoverdragelser og aksjekjøp. Mange av hans arbeid relaterer seg til IT eller annen teknologi. 

Han begynte som advokat i firmaet i 2000 og har vært partner siden 2009. På nittitallet var han IT-konsulent, hvilket er en nyttig erfaring også innenfor hans spesialområder som advokat.

PUBLIKASJONER

  • Back-to-back og underleverandøravtaler, Gyldendal Rettsdata 2013
  • Kontraktsregulering av IT-driftstjenester (drifts-, outsourcing- og ASP-avtaler), Schjødt-publikasjon

 

Fagområder