Hugo P. Matre

Hugo P. Matre

Partner, PhD, Bergen Last ned CV Last ned vCard

Faglig leder - Selskapsrett

Hugo er partner i firmaets avdelinger for skatt og M&A. Han begynte i firmaet i 2011 og er spesialist innen skatterett, selskapsrett og børs-og verdipapirrettslige spørsmål.

Hugo har 25 års erfaring med skatt, selskap, børs- og verdipapirrett etc., både som praktiker, akademiker og deltidsdommer ved Bergen skjønnsrett. Han har hatt fagansvar for skatt, selskap og børs- og verdipapirrett ved Universitetet i Bergen og har omfattende erfaring fra offentlige nemnder som Børsklagenemnden og Skatteklagenemnden ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. I tillegg har Hugo bred undervisnings-erfaring fra andre universitet og høyskoler, og er en mye benyttet foredragsholder i offentlig og privat sektor. Han har flere redaksjonelle verv knyttet til selskaps- og skatterettslige tidsskrift. Hugo har vært styreleder for forskjellige selskap og foreninger, og deltar fast i ulike offentlige nemnder. Han har skrevet et 50-talls artikler, bøker og bidrag i bøker.

Hugo har møterett for Høyesterett. 

Nøkkelkompetanse

  • Skatterett med hovedfokus på selskapsbeskatning og kapitalbeskatning
  • Selskapsrett med hovedfokus på aksjeselskapsrett
  • Børs- og verdiapirrett
  • Kommersielle tvister
  • Prosedyre og voldgiftsdommeroppdrag

Publikasjoner

Hugo har publisert et femtitalls artikler og bøker innen skatt, selskap, børs- og verdipapirrett.

Fagområder