Hugo P. Matre

Hugo P. Matre

Partner, PhD Last ned vCard

Faglig leder - Selskapsrett

Hugo er partner i firmaets avdelinger for skatt og M&A. Han begynte i firmaet i 2011 og er spesialist innen skatterett, selskapsrett og børs-og verdipapirrettslige spørsmål.

Hugo har 25 års erfaring med skatt, selskap, børs- og verdipapirrett etc., både som praktiker, akademiker og deltidsdommer ved Bergen skjønnsrett. Han har hatt fagansvar for skatt, selskap og børs- og verdipapirrett ved Universitetet i Bergen og har omfattende erfaring fra offentlige nemnder som Børsklagenemnden og Skatteklagenemnden ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. I tillegg har Hugo bred undervisnings-erfaring fra andre universitet og høyskoler, og er en mye benyttet foredragsholder i offentlig og privat sektor. Han har flere redaksjonelle verv knyttet til selskaps- og skatterettslige tidsskrift. Hugo har vært styreleder for forskjellige selskap og foreninger, og deltar fast i ulike offentlige nemnder.

Hugo har møterett for Høyesterett.

Nøkkelkompetanse

  • Skatterett med hovedfokus på selskapsbeskatning og kapitalbeskatning
  • Selskapsrett med hovedfokus på aksjeselskapsrett
  • Børs- og verdiapirrett
  • Kommersielle tvister
  • Prosedyre og voldgiftsdommeroppdrag

Publikasjoner

Hugo har publisert et femtitalls artikler og bøker innen skatt, selskap, børs- og verdipapirrett.

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12