Hugo P. Matre

Hugo P. Matre

Partner, PhD

Faglig leder - Selskapsrett

Hugo er partner i firmaets avdelinger for skatt og M&A. Han begynte i firmaet i 2011 og er spesialist innen skatterett, selskapsrett og børs-og verdipapirrettslige spørsmål.

Hugo har 25 års erfaring med skatt, selskap, børs- og verdipapirrett etc., både som praktiker, akademiker og deltidsdommer ved Bergen skjønnsrett. Han har hatt fagansvar for skatt, selskap og børs- og verdipapirrett ved Universitetet i Bergen og har omfattende erfaring fra offentlige nemnder som Børsklagenemnden og Skatteklagenemnden ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. I tillegg har Hugo bred undervisnings-erfaring fra andre universitet og høyskoler, og er en mye benyttet foredragsholder i offentlig og privat sektor. Han har flere redaksjonelle verv knyttet til selskaps- og skatterettslige tidsskrift. Hugo har vært styreleder for forskjellige selskap og foreninger, og deltar fast i ulike offentlige nemnder.

Hugo har møterett for Høyesterett.

Nøkkelkompetanse

  • Skatterett med hovedfokus på selskapsbeskatning og kapitalbeskatning
  • Selskapsrett med hovedfokus på aksjeselskapsrett
  • Børs- og verdiapirrett
  • Kommersielle tvister
  • Prosedyre og voldgiftsdommeroppdrag

Publikasjoner

Hugo har publisert et femtitalls artikler og bøker innen skatt, selskap, børs- og verdipapirrett.

Info

E-post:
huma@schjodt.no
M:
+47 400 16 000
T:
+47 55 55 35 19
Kontor:
Bergen
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

  • PhD., Universitetet i Bergen 2011
  • Cand. jur., Universitetet i Oslo 1991