Ingvild Stjernen

Ingvild Stjernen

Advokat

Ingvild er for tiden i permisjon.

Ingvild arbeider i vår prosedyregruppe.

Ingvild har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en LLM i Corporate and Commercial law fra University of Auckland. Hun har også studert statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Under studiet i Oslo var Ingvild trainee hos Lund&Co, Deloitte og Wikborg Rein, og hun jobbet som juridisk konsulent hos Huseiernes landsforbund. Ingvild har også vært praktikant hos The Secretariat of the International Court of Arbitration i Paris.

PUBLIKASJONER

Medforfatter av " Er norske regler om utflyttingsskatt i strid med EØS-rettens etableringsfrihet etter EU-domstolens avgjørelse i sak C-371/10 National Grid Indus BV vs. Nederland?", Skatterett nr 1 2012."

Info

E-post:
inst@schjodt.no
M:
+47 401 72 821
T:
+47 23 01 19 31
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo