Jan Magne Isaksen

Jan Magne Isaksen

Senioradvokat

Jan Magne har arbeidet i vår prosedyreavdeling siden han var ferdig utdannet i 2011. Han har primærfokus på kommersiell tvisteløsning innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig kontraktsrett, entreprise, fast eiendom, arbeidsrett og selskapsrett. Jan Magne har ført en rekke store saker for ting- og lagmannsretter siden han startet som advokatfullmektig hos oss, primært alene, men også som del av et større team. I tillegg til en bred erfaring fra alminnelige tvistesaker, bistår Jan Magne også regelmessig i saker om tvangsfullbyrdelse, bevissikring, midlertidig forføyning og arrest.

Jan Magne bistår også med løpende rådgivning til klienter innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig i relasjon til kontrakts-, selskaps- og entrepriserettslige problemstillinger.

I tillegg til Jan Magnes erfaring med tvistesaker og løpende rådgivning, er han en populær foredragsholder. Han holder regelmessig foredrag for bedrifter, klienter og studenter, særlig innenfor temaene sivilprosess, bevissikring og prosedyre.

Jan Magne har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor han spesialiserte seg innen selskapsrett. Under arbeidet med masteroppgaven sin, som omhandlet personlig erstatningsansvar ved aksjeselskapers låneopptak, mottok han Schjødtstipendet.

Info

E-post:
jais@schjodt.no
M:
+47 920 64 007
T:
+47 55 55 35 38
Kontor:
Bergen
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2011