Jan Magne Isaksen

Jan Magne Isaksen

Senioradvokat Last ned vCard

Jan Magne har arbeidet i vår prosedyreavdeling siden han var ferdig utdannet i 2011. Han har primærfokus på kommersiell tvisteløsning innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig kontraktsrett, entreprise, fast eiendom, arbeidsrett og selskapsrett. Jan Magne har ført en rekke store saker for ting- og lagmannsretter siden han startet som advokatfullmektig hos oss, primært alene, men også som del av et større team. I tillegg til en bred erfaring fra alminnelige tvistesaker, bistår Jan Magne også regelmessig i saker om tvangsfullbyrdelse, bevissikring, midlertidig forføyning og arrest.

Jan Magne bistår også med løpende rådgivning til klienter innenfor en rekke rettsområder, herunder særlig i relasjon til kontrakts-, selskaps- og entrepriserettslige problemstillinger.

I tillegg til Jan Magnes erfaring med tvistesaker og løpende rådgivning, er han en populær foredragsholder. Han holder regelmessig foredrag for bedrifter, klienter og studenter, særlig innenfor temaene sivilprosess, bevissikring og prosedyre.

Jan Magne har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor han spesialiserte seg innen selskapsrett. Under arbeidet med masteroppgaven sin, som omhandlet personlig erstatningsansvar ved aksjeselskapers låneopptak, mottok han Schjødtstipendet.

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12