Johan Henrik Nossum

Johan Henrik Nossum

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Johan Henrik Nossum har lang erfaring i å bistå selskaper med finansielle problemer, pantekreditorer, private långivere, gjeldssyndikater og andre finansinstitusjoner med finans­iell restrukturering og insolvensrelaterte problemstillinger. Han er leder av Schjødts restrukturerings- og insolvensgruppe og er spesialist i konkurslovgivning og gjeldsforhandlinger, og vil aktivt bistå med å sikre kreditorinteresser ved oppfølgning av låntakeren og/eller ved transaksjoner før eller etter konkurs.

Johan Henrik er utdannet ved UiO og har masterkurs i økonomi fra BI. Før han kom til Schjødt arbeidet han i Selmers restruktureringsavdeling. Johan Henrik har restrukturert selskaper innen industri, handel, eiendom, shipping og seismikk, samt bistått banker i forbindelse med utsatte engasjementer.

Utover å arbeide med restrukturering er Johan Henrik Nossum sentral i Schjødts granskningsteam og leder arbeidet med eksterne samarbeidspartnere knyttet til større granskningsoppdrag overfor private aktører, organisasjoner og offentlige myndigheter. Han har bred erfaring fra granskning i konkurs, undersøkelser knyttet til økonomiske misligheter, systemfeil og løpende oppfølgning av god granskningsmetodikk.  

Rangeringer

Johan Henrik er rangert av Chambers som en “up-and-coming restructuring lawyer” i 2016/2017 og har i flere år blitt trukket frem som ledende i sitt felt:

Legal 500, Insolvency and corporate recovery, Tier 1

The ‘incredibly valuable and solution-oriented’ Johan Henrik Nossum heads the practice at Advokatfirmaet Schjødt AS, which has ‘an excellent team with good professionals and a hands-on, practical approach’.

Schjødt's Restructuring Group in Top Tier - Legal 500

Advokatfirmaet Schjødt provides 'effective advice' to debtor clients in the oil and gas sector. The 'client-focused' Johan Henrik Nossum is the key figure.

Chambers 2018

Johan Henrik Nossum focuses on restructuring mandates in the offshore sector. He is noted for his expertise in corporate restructurings, while another calls him "commercially smart and really hard-working"

Chambers 2017

Johan Henrik Nossum is respected for his commitment and work ethic. One source reports that "at action time he always spends nights chewing through documentation." He focuses particularly on restructuring matters within oil and gas, shipping and real estate

Fagområder