Johanne Grindstad

Johanne Grindstad

Advokatfullmektig

Johanne er tilknyttet avdelingen for fast eiendom.

Johanne har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, med spesialisering innenfor selskapsrett og skatterett. Hun skrev masteroppgave om selskapsfinansierte oppkjøp av eiendomsselskaper, med fokus på eiendomsselskapsbegrepet i unntaksforskriften. Under studietiden hadde Johanne traineeopphold hos advokatfirmaet Hjort.

Info

E-post:
jogr@schjodt.no
M:
+47 994 08 370
T:
+47 23 01 15 89
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Univeristetet i Bergen, 2018

Kompetanseområder