Josefin Engström

Josefin Engström

Advokat, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Josefin er for tiden i permisjon.

Josefin er advokat i Schjødts prosedyreavdeling og er assosiert medlem av Schjødts avdeling for M&A og Kapitalmarkeder. Hun begynte hos Schjødt i 2011 og jobber hovedsakelig med prosedyre og tvisteløsning. Engström representerer klienter i alle typer forretningsjuridiske tvister for ordinære domstoler og voldgiftsdomstoler. Hun bistår også klienter innen medierett og ytringsfrihet. Josefin har jobbet to år i Schjødts avdeling for M&A og Kapitalmarkeder og har erfaring fra internasjonale oppkjøp og børsrelaterte transaksjoner, samt rådgivning knyttet til selskapsrettslige spørsmål og verdipapirrett.

Hun har juridisk embetseksamen fra Stockholms universitet. Hun har også en Bachelorgrad i journalistikk fra Høgskolen i Oslo, med spesialisering innenfor norsk rett. Josefin har tidligere jobbet som journalist i Norges største nyhetsavis, Aftenposten. Hun har også vært trainee ved prosedyreavdelingen på Vinge advokatbyrå i Stockholm og har jobbet som juridisk rådgiver for frivillighetsorganisasjonen Gatujuristerna i Stockholm.

Fagområder