Julie Elisabeth Risnes

Julie Elisabeth Risnes

Advokat, Oslo Last ned vCard

Julie er tilknyttet Schjødts arbeidslivsgruppe og har spesialkompetanse innen arbeidsrett og trygderett.

Før hun begynte i Schjødt arbeidet Julie som seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, der hun blant annet var sekretær for Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet (NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern). Julie har også arbeidet som rettsfullmektig i Trygderetten.

Julie har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2011 med spesialisering innen individuell arbeidsrett og konfliktmekling. I løpet av studietiden arbeidet hun som saksbehandler ved rettshjelptiltaket Jussformidlingen og tok spesialfag ved Universitetet i Amsterdam.

Julie er styremedlem i Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA).

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom