Julie Elisabeth Risnes

Julie Elisabeth Risnes

Advokat

Julie er tilknyttet Schjødts arbeidslivsgruppe og har spesialkompetanse innen arbeidsrett og trygderett.

Før hun begynte i Schjødt arbeidet Julie som seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet, der hun blant annet var sekretær for Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet (NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern). Julie har også arbeidet som rettsfullmektig i Trygderetten.

Julie har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2011 med spesialisering innen individuell arbeidsrett og konfliktmekling. I løpet av studietiden arbeidet hun som saksbehandler ved rettshjelptiltaket Jussformidlingen og tok spesialfag ved Universitetet i Amsterdam.

Julie er styremedlem i Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA).

Info

E-post:
juri@schjodt.no
M:
+47 414 18 555
T:
+47 23 01 16 60
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2011

Kompetanseområder