June Snemyr

June Snemyr

Senioradvokat, Stavanger Last ned CV Last ned vCard

June tiltrådte som senioradvokat i Schjødt i 2017 og er tilknyttet firmaets olje- & gass gruppe. Hun kom fra stilling som advokat i Total E&P Norge AS hvor hun har arbeidet med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor et bredt felt av petroleumsvirksomheten. June har også erfaring fra rådgivning knyttet til ulike selskapsrettslige og arbeidsrettslige problemstillinger.

June har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LL.M  med fordypning i internasjonal voldgift fra King's College London. Hun har tidligere jobbet i olje-og gassavdelingen i Kluge Advokatfirma AS, og har i tillegg erfaring med tvisteløsning fra Advokatfirmaet Wiersholm AS. June har også erfaring som sensor i kontraktsrett og sivilprosess ved henholdsvis Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Nøkkelkompetanse

  • Petroleumsrett, herunder bl.a. samarbeidsavtaler, studieavtaler, løfteavtaler, avtaler om tredjepartsbruk og avtaler knyttet til fjerningsfasen
  • Forsknings- og utviklingskontrakter og leverandørkontrakter
  • Infrastrukturspørsmål og transportavtaler
  • Kjøp og salg av olje, gass og andre petroleumsprodukter
  • Internasjonal voldgift

Fagområder