Kamilla Silseth

Kamilla Silseth

Partner, Stavanger Last ned CV Last ned vCard

Kamilla begynte i Schjødts prosedyreavdeling i 2013, etter bl.a. å ha arbeidet som tingrettsdommer i ca. fem år.

Kamilla rådgir og representerer klienter i forretningsjuridiske tvister for ordinære domstoler og ved voldgiftsbehandling.

Videre har hun har praksis fra:

 • Jurist hos Fylkesmannen. Arbeidet bl.a. med saker knyttet til plan- og bygningsloven,
 • Skattejurist ved fylkesskattekontoret i Vestfold. Arbeidet med selskaps endringer, bl.a. restruktureringer, herunder fisjoner, fusjoner, aksjeoverdragelser og salg av innmat,
 • Dommerfullmektig ved Larvik tingrett,
 • Advokat i Vestfold fylkeskommune. Arbeid knyttet til fylkeskommunens eiendommer og selskaper, herunder forhandling av avtaler. Kamilla var ansvarlig for klagenemda i fylkeskommunen, som bl.a. behandlet klager på tillatelser/avslag på søknader knyttet til fylkeskommunale veier. Hun håndterte også arbeidsrettssaker.
 • Tingrettsdommer ved Stavanger tingrett, og dommer i Stavanger skjønnsrett for bygningssaker. Skjønnsretten behandler bl.a. ekspropriasjonssaker.

Nøkkelkompetanse

 • ­Prosedyre / tvistehåndtering.
 • Har håndtert en rekke større og mindre entreprisesaker                                    
 • Selskapsrettslige saker, bl.a. knyttet til tvangsinnløsning av minoritetsaksjonærer.                                                                        
 • ­Ekspropriasjon, bistår både grunneiere og utbyggere
 • Tvister knytet til avtaler og kontrakt
 • Plan og bygningsloven, herunder spesielt krav om refusjon
 • Problemstillinger knyttet til franchiseforhold

Kamilla har tilleggsutdannelse innen regnskap og bedriftsøkonomi, arbeidsrett og ledelse, samt selskapsrett.

Fagområder