Karen Steffensen

Karen Steffensen

Advokatfullmektig, Stavanger Last ned CV Last ned vCard

Karen er primært tilknyttet Schjødts avdeling for M&A.

Karen har en bachelorgrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder og mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun spesialiserte seg innenfor arbeidsrett, selskapsrett og internasjonal sivilprosess. Hun skrev masteroppgave om tariffavtaler ved konsernintern utsending av arbeidstakere. Under studietiden hadde hun traineeopphold hos Advokatfirmaet Deloitte.

Fagområder