Klaus Henrik Wiese-Hansen

Klaus Henrik Wiese-Hansen

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Klaus Henrik er spesialisert innenfor forsikring, pensjon, kapitalforvaltning og regulatoriske vilkår for finansforetak og andre foretak innenfor finanssektoren. Han bistår norske og internasjonale forsikringsforetak, forsikringsformidlere, kapitalforvaltere, verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og pensjonskasser. Bistanden omfatter blant annet konsesjonsprosesser, restruktureringer, M&A og porteføljeoverdragelser, etablering av samarbeidsforhold og joint ventures, produktutvikling, utforming av forsikringsvilkår samt rådgivning og tvisteløsning knyttet til forsikringsdekning, skadeoppgjør og erstatningsansvar.

Han er rådgiver og sparringspartner for forretningsledere og toppledere i flere foretak, og bistår både vekstselskaper og etablerte aktører innenfor finansteknologi (fintech).

Han prosederer jevnlig for domstolene innenfor sine spesialområder, og har møterett for Høyesterett.

Klaus Henrik er forfatter av en rekke bøker og artikler innenfor forsikring, pensjon, finansrett og kapitalforvaltning, og er rangert blant Norges ledende advokater innen forsikring og finansregulatoriske forhold, blant annet av Legal 500, IFLR 1000 og PLC Which Lawyer. Han har i en årrekke vært rangert blant Norges 10 fremste advokater i kategorien "Forsikring", og i internasjonale rangeringer omtales han blant annet som "standout practitioner" og "regulatory expert".

Han har erfaring som leder av kontrollkomiteen i et livsforsikringsforetak og er styremedlem i finansforetak, verdipapirforetak, pensjonskasse og industriforetak.

Han har tidligere vært advokat i BAHR og partner i Steenstrup Stordrange (SANDS).

Rangeringer

 • PLC Which lawyer (2010-2012): Highly recommended (insurance and reinsurance)
 • Legal Experts Directory (2011, 2012): Highly recommended (Employment)
 • Legal 500 (2013- dd., 2008): Recommended (pensions), "regulatory expert" (banking and finance), "standout practitioner" (insurance)

Publikasjoner

 • The Private Equity Review (Fundraising), Law Business Research, 2015, 2016, 2017
 • The International Comparative Legal Guide to Insurance and Reinsurance 2015, 2016, Global Legal Group
 • The International Comparative Legal Guide to Alternative Investment Funds 2014, 2015, Global Legal Group
 • "Buy-outs and buy-ins-the elimination of Defined Benefit Pension Scheme Liabilities" (Norwegian Chapter), Globe Law and Business, 2009
 • "Investment fund Regulations in Norway", Fund Regulations in Norway", Fund Management Legal and Regulatory Report, 2006
 • "Pensjonskassers investeringer i fast eiendom", Eiendom nr. 3, 2005
 • "Individuelle pensjonsrettigheter i virksomhetsoverdragelser", Arbeidsrett Vol. 1 nr. 2, 2004
 • "Pensjonsordninger – regnskap og skatt", Den Norske Akutarforening og Den norske revisorforening, 2003(2.utg.), 2008 (3utg.), 2013 (4.utg.) (Forfatter av kap. 2)
 • "Kollektive og individuelle pensjonsavtaler", Gyldendal Norsk Forlag AS, 2003

Fagområder