Mads Forfang Vedeld

Mads Forfang Vedeld

Advokatfullmektig

Mads er tilknyttet Schjødts avdeling for finans og kapitalmarkeder, og jobber primært med finansiering i bank- og obligasjonsmarkedet (DCM), samt egenkapital (ECM). Han bistår låntakere/utstedere, tilretteleggere, banker og tillitsmenn ved ulike typer finansieringer, med hovedfokus på sektorene shipping, offshore og petroleum, samt fornybar energi.

Mads har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med sjørett og petroleumskontrakter som spesialfag. Han har også studert shipping og sjørettslige emner ved Erasmus University Rotterdam, og har arbeidserfaring fra Nordic Trustee.

PUBLIKASJONER

“Salgspanthavers stilling ved leveranser til skipsbygging”, MarIus 2017 nr. 476, Nordisk institutt for sjørett

Info

E-post:
mfv@schjodt.no
M:
+47 470 35 717
T:
+47 23 01 16 12
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2016