Mads Forfang Vedeld

Mads Forfang Vedeld

Advokatfullmektig Last ned vCard

Mads er tilknyttet Schjødts avdeling for finans og kapitalmarkeder, og jobber primært med finansiering i bank- og obligasjonsmarkedet (DCM), samt egenkapital (ECM). Han bistår låntakere/utstedere, tilretteleggere, banker og tillitsmenn ved ulike typer finansieringer, med hovedfokus på sektorene shipping, offshore og petroleum, samt fornybar energi.

Mads har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med sjørett og petroleumskontrakter som spesialfag. Han har også studert shipping og sjørettslige emner ved Erasmus University Rotterdam, og har arbeidserfaring fra Nordic Trustee.

PUBLIKASJONER

“Salgspanthavers stilling ved leveranser til skipsbygging”, MarIus 2017 nr. 476, Nordisk institutt for sjørett

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12