Marie Berggren Hagberg

Marie Berggren Hagberg

Advokatfullmektig, Oslo Last ned vCard

Marie arbeider primært med arbeidsrett og pensjon.

Hun bistår med løpende rådgivning innenfor et bredt spekter av arbeidsrettslige og pensjonsrettslige spørsmål, herunder spørsmål knyttet til arbeidsgivers styringsrett, arbeidstid, informasjons- og drøftingsplikt, yrkesskadeforsikring og AFP. Marie bistår i flere prosesser knyttet til virksomhetsoverdragelser, omorganiseringsprosesser, nedbemanninger og oppsigelsesprosesser. Marie har også erfaring med spørsmål knyttet til eierskap og overdragelse av immaterielle rettigheter i arbeidsforhold.

I løpet av sin tid i Schjødt har Marie vært utleid til Posten Norge AS i fire måneder. Under utleieperioden arbeidet hun med varierte juridiske oppgaver, og bisto blant annet både morselskapet og flere datterselskaper med kommersielle tjenestekontrakter, revidering og utforming av compliance-dokumenter i konsernet, herunder etiske retningslinjer, og bistand i arbeidsrettslige spørsmål.

Marie har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun har spesialisert seg i immaterialrett. Hun ble tildelt Schjødtstipendet og forskningsstipend fra Norsk Forening for Industriell Rettsbeskyttelse (NIR) for sin masteroppgave, hvor temaet for oppgaven var inngrep i patenter. I løpet av studietiden var Marie i praksis i Borgarting Lagmannsrett og har vært trainee hos Schjødt og advokatene Leiros & Olsen.

Publikasjoner

"Kommentar til Høyesteretts dom om arbeidstid 4. juni «Reisetidssaken»", Martin Jetlund og Marie Berggren Hagberg, Juridika, 2018

Fagområder

Marie Hagberg 'goes the extra mile to understand all the facts in a matter Legal 500

Om Marie

Rankings

  • 2019

    Legal 500, Marie Hagberg goes the extra mile to understand all the facts in a matter

Utdanning

  • 2017

    Master of Laws, University of Oslo

Publikasjoner

  • 2018

    Comment to the Supreme Court's judgement on travel time as working time 4 june, Jetlund, M., and Hagberg, M.

Interesser

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom