Marie Nesvik

Marie Nesvik

Partner, PhD, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Avdelingsleder - Tvist

Marie arbeider med prosedyre og tvisteløsning, primært i saker med tilknytning til flere land. Hun har særlig kompetanse innenfor internasjonal privatrett og arbeider med spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg i tilknytning til alle privatrettslige fagområder.

Marie har tidligere vært doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, hvor hun i stipendiatperioden hadde forskningsopphold ved Panthéon-Assas og Sorbonne i Paris. Før stipendiatperioden arbeidet hun i advokatfirmaet Hjort.

Marie har publisert en rekke arbeider innenfor internasjonal privatrett og er fast foreleser ved UiO.

PUBLIKASJONER

 • Fast track arbitration – efficiency vs. due process, 2020 MarIus
 • Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett, 2018 (doktoravhandling)
 • Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget 2016 (medredaktør)
 • Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader, I: Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget 2016
 • Tvister med tilknytning til flere land - spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg, I: Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Universitetsforlaget 2016
 • Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett. Privatrettsfondet 2014 (pensum i internasjonal privatrett valgfag, UiO)
 • Hvor arbeider flypersonell? Lov og rett 2013 (nominert til Årets tidsskriftartikkel)

FOREDRAG

 • Multi-state infringements of Community rights caused by several different acts, Towards a Norwegian codification of choice of law rules, 2018
 • Har vi rådighet over eget hav? Arendalsuka, 15. august 2017 (sammen med professor Finn Arnesen)
 • Norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel: Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtaler i sjøfarten? Stortinget, 22. november 2016
 • «Le plombier polonais»: Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen til utsendte arbeidstakere? Arbeids- og sosialdepartementet, 14. november 2016
 • The Ryanair-case. Employment Contracts in Private International Law. Symposium in the honor of professor Stein Evju, 3. november 2016
 • Lovløse tilstander i norsk farvann? FAFO østforum, 26. oktober 2016 (sammen med Hanne Irene Bore, Stian Grøthe, Mari Kimsås-Otterbech, Ommund Stokka, og Anne Mette Ødegård)
 • Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett. Jurisdiksjon og lovvalg. Advokatenes fagdager, 26.-27. mai 2016
 • Internasjonale transportarbeiderforhold: Lovvalg, jurisdiksjon og EU-frihetene. Nordisk institutt for sjørett, UiO, 10. februar 2016 (sammen med professor Erik Røsæg)
 • Ryanair-saken. Særlig om Roma I-forordningens betydning i norsk rett. Senter for Europarett, UiO, 27. januar 2016
 • Arbeidsforhold i skipsfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen? Norges Rederiforbund, 22. januar 2016

VERV

 • Styremedlem i Oslo Chamber of Commerce, Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning
 • Styremedlem i International Chamber of Commerce Norge
 • Leder for Juristforbundets fagutvalg for sivilprosess og voldgift

Fagområder