Marie Nesvik

Marie Nesvik

Senioradvokat, PhD Last ned vCard

Marie arbeider med prosedyre og tvisteløsning, primært i saker med tilknytning til flere land. Hun har særlig kompetanse innenfor internasjonal privatrett og arbeider med spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg i tilknytning til alle privatrettslige fagområder.

Marie har tidligere arbeidet som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, hvor hun under stipendiatperioden hadde forskningsopphold ved Panthéon-Assas og Sorbonne i Paris. Før stipendiatperioden arbeidet hun i advokatfirmaet Hjort.

Marie har publisert en rekke arbeider innenfor internasjonal privatrett og er fast foreleser ved UiO.

PUBLIKASJONER

 • Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget 2016 (medredaktør)
 • Domsmyndighet i saker om arbeidsforhold på ambassader, I: Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget 2016
 • Tvister med tilknytning til flere land - spørsmål om jurisdiksjon og lovvalg, I: Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold. Universitetsforlaget 2016
 • Forelesningsnotater i internasjonal privatrett: Person-, familie- og arverett. Privatrettsfondet 2014 (pensum i internasjonal privatrett valgfag, UiO)
 • Hvor arbeider flypersonell? Lov og rett 2013 (nominert til Årets tidsskriftartikkel)

FOREDRAG

 • Multi-state infringements of Community rights caused by several different acts, Towards a Norwegian codification of choice of law rules, 2018
 • Har vi rådighet over eget hav? Arendalsuka, 15. august 2017 (sammen med professor Finn Arnesen)
 • Norske løns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel: Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtaler i sjøfarten? Stortinget, 22. november 2016
 • «Le plombier polonais»: Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen til utsendte arbeidstakere? Arbeids- og sosialdepartementet, 14. november 2016
 • The Ryanair-case. Employment Contracts in Private International Law. Symposium in the honor of professor Stein Evju, 3. november 2016
 • Lovløse tilstander i norsk farvann? FAFO østforum, 26. oktober 2016 (sammen med Hanne Irene Bore, Stian Grøthe, Mari Kimsås-Otterbech, Ommund Stokka, og Anne Mette Ødegård)
 • Arbeidskontrakter i internasjonal privatrett. Jurisdiksjon og lovvalg. Advokatenes fagdager, 26.-27. mai 2016
 • Internasjonale transportarbeiderforhold: Lovvalg, jurisdiksjon og EU-frihetene. Nordisk institutt for sjørett, UiO, 10. februar 2016 (sammen med professor Erik Røsæg)
 • Ryanair-saken. Særlig om Roma I-forordningens betydning i norsk rett. Senter for Europarett, UiO, 27. januar 2016
 • Arbeidsforhold i skipsfarten. Hvilket lands rett regulerer arbeidsavtalen? Norges Rederiforbund, 22. januar 2016

VERV

 • Leder for Juristforbundets fagutvalg for sivilprosess og voldgift

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12