Marius Sollund

Marius Sollund

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Marius er spesialist i skatterett og bistår selskaper med skatterådgivning bl.a. i forbindelse med M&A og andre typer transaksjoner og reorganiseringer, grensekryssende- og internasjonale skattespørsmål, og for øvrig generell skatterådgivning. Marius har også spisskompetanse innen særskatteregimene for petroleums- og vannkraftsektoren, herunder grunnrentebeskatning, transaksjonsrelaterte skattespørsmål, eiendomsskatt mv. I tillegg bistår han med klagesaker mot skattemyndighetene og prosedering av skattesaker for domstolene.

Før Marius kom til Schjødt var han partner og leder for skattegruppen i advokatfirmaet Grette, og han har også erfaring fra advokatfirmaene Wiersholm og BAHR. Videre har han verdifull in-houseerfaring fra rollen som Head of Group Tax i EVRY-konsernet og som utleid konsernadvokat til Equinor ASA. I tillegg har han jobbet i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet.  

Marius er cand.jur. fra Universitetet i Oslo, samt LL.M. (Master of Laws) fra Durham University, UK.

RANGERINGER

Chambers and Partners:

He is extremely service-minded, easy to like and very hardworking. He knows tax law inside out and is always looking for the best commercial solutions.

«Marius Sollund provides a high level of client service. He is effective and has excellent technical knowledge. He is easy to communicate with and gives concise advice.

PUBLIKASJONER

  • «The Inward Investment and International Taxation Review» The Law Reviews, 9th. Ed., 2019 (Norwegian chapter)
  • «The Legal 500 Tax Country Comparative Guide 2018» Legal 500 Tax Comparative Guide, 2018 (Norwegian chapter)
  • «Beskatning av verdipapirfond og andelseiere» Revisjon og Regnskap, nr. 1, 2016.
  • «Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond» Revisjon og Regnskap, nr. 5, 2015
  • «The Private Equity Business in Norway – Chased by the Tax Authorities» Global Legal Insights – Corporate Tax, 1st. ed., 2013
  • «Beregning av grunnrenteskatt etter kontraktsprisunntaket» Revisjon og Regnskap, nr. 6, 2012
  • «Utgiftsføring og aktivering – særlig om driftsmidler» Pacta, nr. 12, 2011
  • «Rentesats ved internasjonale kjøp» Tidsskrift for rettsvitenskap, nr. 1, 2010
  • «The U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Article 7(1) – Interpretation of the Convention and the Norwegian Approach» Nordic Journal of Commercial Law, nr. 1, 2007 (Re-published by Pace Institute of International Law, New York)

Fagområder