Marthe Stømner Smestad

Marthe Stømner Smestad

Senioradvokat Last ned vCard

Marthe er advokat i vår entreprisegruppe. Hun begynte i Schjødt i 2012 og arbeider med løpende rådgivning, kontraktsutforming, forhandling og tvisteløsning, primært innenfor bygg- og anleggsentreprise men også i andre kontraktsforhold. Hun prosederer jevnlig saker for norske domstoler og ved voldgift.

Marthe har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innenfor individuell arbeidsrett. Under studiene arbeidet hun et år som saksbehandler i Juss-Buss, med gjeld- og familierett som spesialfelter. Fra august 2015 til januar 2017 var Marthe dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett der hun fungerte som administrator i sivile saker, straffesaker og i skjønnssaker. Som dommerfullmektig var hun også mekler i flere sivile tvistesaker.

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12