Marthe Stømner Smestad

Marthe Stømner Smestad

Senioradvokat

Marthe er advokat i vår entreprisegruppe. Hun begynte i Schjødt i 2012 og arbeider med løpende rådgivning, kontraktsutforming, forhandling og tvisteløsning, primært innenfor bygg- og anleggsentreprise men også i andre kontraktsforhold. Hun prosederer jevnlig saker for norske domstoler og ved voldgift.

Marthe har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innenfor individuell arbeidsrett. Under studiene arbeidet hun et år som saksbehandler i Juss-Buss, med gjeld- og familierett som spesialfelter. Fra august 2015 til januar 2017 var Marthe dommerfullmektig ved Sør-Østerdal tingrett der hun fungerte som administrator i sivile saker, straffesaker og i skjønnssaker. Som dommerfullmektig var hun også mekler i flere sivile tvistesaker.

Info

E-post:
masm@schjodt.no
M:
+47 951 16 369
T:
+47 23 01 18 19
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2012