Martin Jetlund

Martin Jetlund

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Martin bistår særlig i omorganiseringer, kjøp og salg av virksomheter, fusjoner og outsourcinger.

Martin har spesialkompetanse innen arbeidsrett og pensjon. Han har også spesialkompetanse innen EU/EØS-rett og bistår klienter med internasjonale arbeidsforhold og grensekryssende operasjoner. Han er dessuten leder for vår India Desk som koordinerer våre tjenester til indiske klienter samt norske bedrifter med forretningsforbindelser med indiske selskaper, særlig industri- og teknologiselskaper. Martin er også styremedlem i Norsk Indisk Handelskammer.

Martin har jevnlig prosedyreoppdrag for alminnelige domstoler og voldgiftsdomstoler.

Før han begynte i Schjødt arbeidet Martin i Advokatfirmaet Selmer. Han har også arbeidet som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel og som rådgiver i Arbeidsdepartementet.

Martin er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett og leder Fagforum i arbeidsrett arrangert av juristenes utdanningssenter (JUS). Han er rangert innen arbeidsrett av Chambers and Partners og Legal 500. Han holder jevnlig foredrag om arbeidsrett og er sensor og veileder i arbeidsrett ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen. 

Publikasjoner

  • Kommentar til Høyesteretts dom HR-2020-2109-A om bonus til innleide arbeidstakere («Semco-saken»), Juridika, 10. desember 2020
  • Kommentar til Høyesteretts dom i Reisetidssaken, Juridika, 2018
  • "Arbeidstakernes tilhørighet ved overdragelse av del av virksomhet", Arbeidsrett og arbeidsliv, Vol. 4 (part 2), p. 295
  • "Transferee may reduce salaries to the level of its collective agreement, European Employment Law Cases No. 2014-4, Tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse
  • "Virksomhetsoverdragelse og avtalefestet pensjon", Arbeidsrett 2015 nr. 1, s. 122-146.
  • Norsk bidrag til "Global Guide to Whistleblowing", 2015 utgave av Herbert Smith Freehills
  • Norsk bidrag til "Multi-jurisdictional Business Transfers - Employee Issues", 2017 utgave av Herbert Smith Freehills

Fagområder