Max Mossin Wagle

Max Mossin Wagle

Advokatfullmektig, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Max er tilknyttet Schjødt sin Transaksjonsavdeling og arbeider primært med kapitalmarkedstransaksjoner og børs- og verdipapirrett med et særskilt fokus IPOs og børsnoteringer samt transaksjoner som gjelder børsnoterte selskaper. Han bistår regelmessig utstedere og tilretteleggere i både egenkapital- og fremmedkapitalmarkedet, inkludert innen obligasjonslånfinansiering. I tillegg arbeider han med M&A-transaksjoner og generell selskapsrettslig rådgivning.

Max begynte i firmaet i 2019 og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen . I tillegg har han en grad i internasjonal finansmarkedsrett fra Queen Mary University of London (England) med spesialisering innen konsernfinansierings-, M&A- og bank- og finansrett.

Fagområder