Morten Platou

Morten Platou

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Morten er en del av Schjødts skattegruppe og Schjødts gruppe for kapitalforvaltning. Han er spesialist på skatterett og har bred erfaring med norsk og internasjonal skatterett, samt selskapsrett.

Morten bistår klienter med fusjoner og oppkjøp, restruktureringer, finansielle strukturer og incentivordninger. Han har erfaring med den norske rederiskatteordningen og grenseoverskridende transaksjoner, herunder internasjonale skatteavtaler. Morten bistår også klienter i tvister med skattemyndighetene.

Morten bistår klienter med skattemessige forhold ved strukturering og etablering av fond og fondsstrukturer. Han rådgir også norske investorer om beskatning ved investeringer i utenlandske fond.

Morten har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i skatterett og selskapsrett. Morten har i tillegg en LLM i skatterett fra Georgetown University, Washington D.C.

Fagområder