Morten Sandli

Morten Sandli

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Nestleder - Skatt

Morten tiltrådte som partner i Schjødt i 2014. Før han begynte i Schjødt ledet han Selmers forretningsområde for skatt og avgift. Han er spesialist innen person- og selskapsbeskatning og selskapsrett.

Mortens kompetanse og erfaring omfatter nasjonale og internasjonale skatte- og selskapsrettslige spørsmål knyttet til etableringer, restruktureringer, investeringer, fusjoner, oppkjøp og virksomhetsoverdragelser. Han arbeider særlig med skatte- og selskapsrettslige spørsmål knyttet til kapital- og investeringsstrukturer og restruktureringer innenfor markedet for aktiv eierkapital (private equity), samt skatterettslige forhold knyttet til fast eiendom og eiendomstransaksjoner, og bistår i klage- og rettssaker mot skattemyndighetene.

Publikasjoner

  • 2014  IFA National Report
  • 2014  "Rentebegrensningsregelen", 2 artikler i "Praktisk Økonomi & Finans" no. 1 og 2 - 2014
  • 2013  "Lønn eller kapitalbeskatning? Syntetiske aksjer og opsjoner i arbeidsforhold", Revisjon & Regnskap, no. 6/2013
  • 2013  "Tilsvarende-kriteriet" i fritaksmetoden og EØS-retten, Revisjon & Regnskap, no. 3/2013
  • 2013  IBA National Report
  • 2011  "Skattemessig fradrag for vedlikehold - forholdet til avskrivingsreglene" Skatterett, no. 2/2011
  • Forskjellige bransjefaglige artikler

Fagområder