Odd Erik Johansen

Odd Erik Johansen

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Odd Erik har hovedtilknytning til avdelingen for M&A og Kapitalmarkeder. Han begynte i firmaet i 2016 og har over 20 års erfaring som forretningsadvokat, medregnet 9 år som advokat i Advokatfirmaet BA-HR.

Odd Erik arbeider primært med oppkjøp, fusjoner, investeringer og restruktureringer for ulike investeringsfond og industrielle aktører innen en rekke bransjer. Han arbeider også med spørsmål vedrørende rammevilkår for finanssektoren, herunder regulatoriske spørsmål vedrørende bank, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltere av alternative investeringsfond. Videre har han bred erfaring fra juridiske forhold innenfor handel og industri, herunder fra varehandel og grossistvirksomhet. I tillegg bistår han generelt med løpende forretningsjuridisk rådgivning i forbindelse med kontraktsforhandlinger og generelle kontraktsrettslige spørsmål.

Odd Erik har hatt en rekke styreverv, herunder i selskap som kjøper eller selger virksomhet.

Han holder regelmessig kurs, seminarer og foredrag innenfor hovedsakelig selskapsrett og generell transaksjonsrett.

 • «Fusjon og fisjon» på Advokatenes Fagdager 2016
 • «Indre selskap og stille selskap» i regi av Juristenes Utdanningssenter
 • «Selskapsrettslige virkninger av regnskapsrettslig valg av transaksjonsmodell» i regi av Juristenes Utdanningssenter
 • Forberedelse til salg av virksomhet
 • Styrearbeid

PUBLIKASJONER

 • Forfatter med ansvar for selskapsrett i boken «Fusjon og fisjon – skatt, regnskap og selskapsrett» utgitt på Kunnskapsforlaget (Oslo, 2. utgave 2015)
 • Norsk kapittel i ”The International Comparative Legal Guide to Mergers & Acquisitions” 2009 – 2011
 • Norsk kapittel vedrørende private equity-transaksjoner i ”Getting the Deal Through” for 2010 og 2011
 • Norsk kapittel i en generell guide vedrørende tvangsutløsning (”squeeze-outs”) i norsk rett, et prosjekt i regi av the International Bar Association (IBA) 2009
 • Norsk kapittel i en generell guide vedrørende transaksjonsvilkår i det norske markedet ”Negotiated M&A Terms”
 • Norsk kapittel i ”The Corporate Governance Review” 2011

Fagområder