Ole Christian Hyggen

Ole Christian Hyggen

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Ole Christian arbeider primært med bygg, anlegg og infrastruktur. Fra sine tidligere stillinger i Veidekkes juridiske avdeling og Kluge har han omfattende erfaring med prosedyre, tvisteløsning, kontraktsutforming og prosjektrådgivning på disse områdene. Han har også erfaring med byggherreforskriften, offentlig rett, miljørett, offentlige anskaffelser og compliance-arbeid.

Ole Christian er cand. jur fra Bergen 1999, og har tidligere jobbet i entrepriseavdelingen i Kluge Advokatfirma AS, som dommerfullmektig ved Lofoten tingrett og i Justisdepartementets lovavdeling. Han har også vært sekretær for Sjølovkomiteen under utredningene NOU 2002: 15 Ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker og NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods.

Ole Christian er nettverksleder for JUC nettverk i entrepriserett, og han holder jevnlig kurs og foredrag innen sine fagområder.

Fagområder