Rebecca Lund Nakkim

Rebecca Lund Nakkim

Advokatfullmektig

Rebecca er tilknyttet avdeling for industri & energi, og jobber primært med shipping og skipsfinansiering. Hun bistår klienter med skipsbygging, kjøp og salg av skip, rigger og andre flytende innretninger, sale & leaseback transaksjoner, samt annen rådgivning i forbindelse med ulike former for shippingkontrakter og befraktningsavtaler, ofte av internasjonal karakter.

Rebecca har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt spesialisering innen commercial law fra University of Westminster. Under studietiden hadde hun en rekke traineeopphold, og mottok Schjødt-stipendet for sin masteroppgave.

PUBLIKASJONER:

"Betalingsansvar og misligholdsvirkninger under Saleform", MarIus 2018 nr. 503, Nordisk institutt for sjørett.

Info

E-post:
reln@schjodt.no
M:
+47 911 61 799
T:
+47 23 01 15 27
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2017

Kompetanseområder