Reidar Espeland Mowatt

Reidar Espeland Mowatt

Advokat, Bergen Last ned CV Last ned vCard

Reidar begynte som advokatfullmektig i Schjødt i 2014. Han er for tiden tilknyttet firmaets avdeling for Olje, Energi & Shipping, og har et særlig fokus på shipping- og offshorerelaterte spørsmål. I tillegg er Reidar tilknyttet til Schjødts avdelinger for Tvist og M&A, og han arbeider derfor innen bredt spekter av forretningsjuridiske områder.

Reidar arbeider primært med kommersielle kontrakter relatert til shipping- og offshorenæringen, herunder skipsbygningskontrakter, og hans praksis omfatter blant annet utforming av kontrakter og påfølgende forhandlinger i tilknytning til dette. Han arbeider også regelmessig med tvisteløsning, med et særlig fokus på tvister i tilknytning til kontrakter.

I tillegg til å arbeide med kontrakter og tvisteløsning, bistår Reidar også jevnlig på transaksjoner, herunder transaksjoner knyttet til kjøp og salg av skip.

Fra september 2016 til september 2018 arbeidet Reidar som dommerfullmektig ved Bergen tingrett.

Reidar har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Bergen, hvor han spesialiserte seg innenfor selskapsrett og arbeidsrett. I løpet av studietiden skrev han masteroppgave om temaet renter på ulovfestet grunnlag.

Fagområder