Severin Slottemo Lyngstad

Severin Slottemo Lyngstad

Fast Advokat, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Severin arbeider i Schjødts tvisteavdeling. Han arbeider med sivilrettslig prosedyre i kommersielle og privatrettslige tvister, med fokus på kontraktsrett, entrepriserett og media- og underholdningsrett. Innenfor medie- og underholdsningsretten arbeider Severin særlig med ytrings- og pressefrihetssaker, injurier, ærekrenkelser og opphavsrett

Severin har erfaring som dommerfullmektig.

Severin har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø, og arbeidet som juridisk saksbehandler i det studentdrevne rettshjelptiltaket Jusshjelpa i Nord-Norge i studietiden. Han ble tildelt Schjødtstipendet for sin masteravhandling om kontradiksjonsprinsippet og saker om midlertidig sikring.

Fagområder

Om Severin

Erfaring

  • Fast advokat i Schjødt
  • Dommerfullmektig i Salten og Lofoten tingrett
  • Advokatfullmektig i Schjødt
  • Saksbehandler/styreleder i Jusshjelpa i Nord-Norge

Utdanning

  • 2019

    Mastergrad i rettsvitenskap, Universitet i Tromsø