Sigurd Holter Torp

Sigurd Holter Torp

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Gruppeleder Prosedyre

Sigurd har vært advokat i Schjødts prosedyreavdeling siden 1999 og har omfattende erfaring fra et bredt spekter av sivile saker og straffesaker.

Han er utdannet ved Universitetet i Oslo. I perioden 2001-2003 arbeidet han som dommerfullmektig ved Ringerike tingrett og fikk møterett for Høyesterett i 2010. Sigurd har bred tvisteløsningskompetanse og en betydelig forretningsjuridisk rådgivnings- og prosedyrepraksis. Han har i hele sin karriere bistått i store og komplekse tvistesaker, særlig knyttet til medierett, kontraktsrett, immaterialrett og Økokrimsaker.

Rangeringer

Sigurd er høyt rangert innen sine områder, bl.a. i Chambers, Legal500, MiP, Best Lawyers og IAM:
 
Chambers (2014, 2015 og 2016):
" Sigurd Holter Torp is a solid litigator with a "strong commercial mindset." "Sigurd Holter Torp is noted for his expertise in patent litigation and has recently represented Lyse Energi in a dispute relating to infringements of technology ownership rights. "Sigurd Holter Torp is known to deal with contentious matters relating to media and IP law. Recent disputes mandates include technology rights and royalties in the oil and gas industry."

IAM (2014): " Sigurd Holter Torp has honed his trial skills to the sharpest point and effortlessly dispatches a diverse caseload of commercial, civil and criminal matters."

IAM1 (2015): "Heading up the dispute resolution practice, Sigurd Holter Torp is a Supreme Court veteran whose head-turning performance in an infringement dispute against AstraZeneca likewise earns him a place in the upper echelons."

Best Lawyers (2014-2015): "The Best Lawyers' 2014-15 Oslo Media Law "Lawyer of the Year". Only a single lawyer in each practice area in each community is being honored as the "Lawyer of the Year."

 

Nøkkelkompetanse

 • I 2010 representerte han Peab i den såkalte "Vannverkssaken", hvor selskapet bl.a. var tiltalt for to tilfeller av grov korrupsjon. Dette var den til da mest omfattende korrupsjonssaken som har gått i Norge og ankeforhandlingen for lagmannsretten gikk over 14 uker. Selskapet ble frifunnet for korrupsjonstiltalen.
 • Han representerte Hexal gjennom alle rettsinstanser i en omfattende patenttvist vedrørende et legemiddel mot Astra Zeneca. Et av motpartens patenter ble kjent ugyldig.
 • Han bistår et norsk børsnotert selskap i en kompleks patenttvist knyttet til utvikling av teknologi i oljeindustrien.
 • Han har representert Se og Hør, Fædrelandsvennen og Stena Drilling for Høyesterett
 • Han har i en rekke injuriesaker representert Verdens Gang og TV 2
 • Han har representert Nettavisen i sak om privatlivets fred, som ble vunnet med omkostninger i lagmannsretten.
 • Han representerte en stor produsent av utstyr til offshoreindustrien i en omfattende patenttvist som ble vunnet i tingrett og lagmannsrett.
 • I 2010 publiserte han artikler i Lov og Rett om henholdsvis korrupsjon og gjenåpning av sivile saker
 • Han har holdt en rekke foredrag bl.a. om korrupsjon, compliance og informasjonstyveri for selskaper, internadvokater og foreninger
 • Han har bistått flere selskaper med utarbeidelse av etiske retningslinjer, herunder for å beskytte mot korrupsjon
 • Han har bistått en rekke klienter i avhør hos Økokrim og i anledning privatrettslige granskninger
 • Han bistod de ansatte i et norsk børsnotert selskap som gjennomførte en omfattende ekstern granskning av mulige korrupsjonsforhold
 • Han var forsvarer for Yara International ASA som var siktet for to tilfeller av korrupsjon i det som er omtalt som den hittil største korrupsjonssaken i Norge. Forelegg på MNOK 295 ble vedtatt i 2014.
 • Han representerte Hæhre Entreprenør i lagmannsretten i et omfattende søksmål anlagt av Mesta hvor det var krevet MNOK 450 i erstatning. Saken gikk over åtte uker og Hæhre ble frifunnet.
 • Han representerte adm.dir. i EuroPark, som var blitt avskjediget og som med annen advokat tapte erstatningssaken i tingretten. Resultatet ble snudd til seier i lagmannsretten, som tilkjente erstatning for uberettiget avskjed samtidig som EuroPark deretter også trakk et erstatningssøksmål mot den tidligere direktøren på ca. MNOK 30 og erstattet hans omkostninger.
 • Han representerte Staur i to omfattende voldgiftssaker anlagt av Rema Industrier hvor det ble krevet ca. MNOK 400 i erstatning knyttet til salg av aksjene i Norsk Kylling AS. Staur ble frifunnet og tilkjent sakens omkostninger i den første voldgiftssaken, som ledet til at Rema Industrier deretter trakk den neste saken og erstattet Staurs omkostninger også der.
 • Han representerte Norbit i et søksmål anlagt av Efkon AG, hvor det ble krevet omfattende rettigheter til selskapets teknologi og et betydelig erstatningskrav. Norbit ble frifunnet og tilkjent sakens omkostninger. 
 • Han representerte Songa Offshore ASA i et søksmål anlagt av Arne Blystad AS, som krevde retten til navnet Songa, at det børsnoterte selskapet endret navn samt en betydelig erstatning for navnebruk. Songa Offshore ble frifunnet og tilkjent sakens omkostninger.

Fagområder