Siv Sandvik

Siv Sandvik

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Siv er partner og tilknyttet firmaets gruppe for Finans- og Kapitalmarkeder.

Hun har omfattende erfaring innen bank- og finans samt fra restruktureringer og andre insolvensrelaterte transaksjoner. Siv har omfattende erfaring med grenseoverskridende restruktureringer, særlig innenfor shipping & offshore- industrien.

Siv er rådgiver for banker, verdipapirforetak og andre finansinstitusjoner. Videre har hun bred erfaring som rådgiver for eiere og selskapsstyrer i større selskaper/selskapsgrupper (særlig tilknyttet ulike utfordrende situasjoner av økonomisk og ikke-økonomisk karakter) samt fra styreverv i statseide og børsnoterte selskaper. Hun har ledet kontrollkomiteer i flere bank- og finansinstitusjoner og ble oppnevnt av Finanstilsynet til administrasjonsstyret som foresto avviklingen av Kaupthing Banks norske filial (2008-2010).

Siv er Founding Member av International Insolvency Institute, som er en non-profit organisasjon med et svært begrenset deltakertall globalt der de fagpersoner (uansett utdannelse) som anses som de mest erfarne og respekterte innenfor internasjonale restruktureringer og insolvens inviteres med. Hun opptrer som rådgiver for ulike internasjonale organisasjoner, blant annet ulike FN-organer. Siv har også hatt flere frivillige verv i Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter, herunder som leder av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Siv er en erfaren foredragsholder innen sine rettsfelt, og holder jevnlig foredrag i inn- og utland. Hun er også forfatter av en rekke fagartikler og er medforfatter av "Dekningsloven med kommentarer" (Gyldendal, 2015).

Rangeringer

Siv oppnår jevnlig svært høye rangeringer innen sine felt så vel nasjonalt som internasjonalt (Finansavisens advokatundersøkelse, Chambers and Partners, Legal 500 og Who’s Who Legal).

“Siv Sandvik is reputed for her work on domestic and international financial and organizational restructurings in the offshore and oil and gas sectors. She is described by a marked commentator as “knowledgeable, efficient, pleasant and able to work well under pressure as well as appreciate the importance of inter-client relationships”.”  (Chambers, 2018)

 

Fagområder