Svein-Dag Karlstad

Svein-Dag Karlstad

Partner, Bergen Last ned CV Last ned vCard

Svein-Dag Karlstad er tilknyttet Schjødts entreprisegruppe hvor han har bred og lang erfaring som rådgiver, tvisteløser og prosessfullmektig i rettslige tvister. Han prosederer jevnlig for voldgiftsrett og de ordinære domstoler. Svein-Dag har møterett for Høyesterett hvor han også har prosedert entrepriserettslige temaer.

Svein-Dag bistår bygg- og anleggsentreprenører og maskinentreprenører; både de store nasjonale og de mindre lokale, men bistår også norske kommuner og andre byggherrer. Saksområdet omfatter alle typer bygningskonstruksjoner, tunneler  og veger, samt prosessanlegg som kraftverk og forbrenningsanlegg

Nøkkelkompetanse

  • Fylkesmannen i Hordaland - byggesaker
  • Representerte Skanska Norge AS i Norges Høyesterett om tolkning av  sluttoppgjørsbestemmelsene i NS 3430

Fagområder