Sverre B. Bjelland

Sverre B. Bjelland

Partner Last ned vCard

Sverre leder vår avdeling for Olje, Energi & Shipping og leder faggruppen EOSI - Energi, Offshore, Shipping & Infrastruktur. Han er spesialisert innenfor petroleumsrett, og har videre bred erfaring innen alminnelig kontraktsrett og forvaltningsrett. Sverre har bred erfaring fra rådgivning til E&P-selskaper knyttet til kommersielle avtaler, regulatoriske forhold, tvist og som rådgiver i transaksjoner som gjelder overdragelse av oljeselskap, feltandeler og overdragelse av operatørskap. 

Sverre har vært Vice President i Statoils juridiske avdeling. Han har hatt lederansvar for juridisk bistand til Statoils oppstrømsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel og forretningsområdet markedsføring, prosessering og fornybar energi. Han har arbeidet i Kluge advokatfirma og som underdirektør i Petroleumsjuridisk seksjon i Olje- og energidepartementet. Sverre har erfaring som sensor i petroleumsrett og kontraktsrett ved henholdsvis Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Sverres juridiske kompetanse dekker en stor bredde innen olje- og gassindustrien.

Sverre er rangert i Chambers and Partners i kategorien olje og gass: "Sverre Bjelland is recognised by numerous sources in the market for his "good background" from his previous role at the Ministry of Petroleum and Energy. Interviewees describe him as "very knowledgeable" and pick him out as "a leading expert when it comes to oil companies." He works primarily on commercial contracts, transactions and the regulatory aspects of petroleum law".

I Legal 500 er Sverre anbefalt som advokat innen olje og gass: "Sverre Bjelland and Peter Hiorth, both based in Stavanger, are recommended".

Nøkkelkompetanse

  • Petroleumsrett, herunder bl.a. samarbeidsavtalen, tredjepartsbruk, samordningsavtaler, compliance og HMS
  • Utredninger, forhandlinger og tvisteløsning
  • E&P-transaksjoner
  • Kjøp og salg av olje, gass og andre petroleumsprodukter
  • EU/EØS-rett
  • Fornybar energi
  • Konkurranserett

Publikasjoner

  • Kommentarutgaven til Petroleumsloven, Universitetsforlaget 2009

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12