Thomas Aanmoen

Thomas Aanmoen

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Thomas har vært partner i Schjødts avdeling for M&A og Kapitalmarkeder siden 2005. Han er cand jur fra Universitet i Oslo, og begynte i Schjødt i 1998. Thomas har sin spesialisering innenfor kapitalmarkedstransaksjoner, aksjeselskapsrett, børs-og verdipapirrett, fusjoner og oppkjøp, regulatoriske spørsmål, samt generell juridisk/kommersiell rådgivning.

Thomas har svært omfattende erfaring fra rådgivning knyttet til egenkapitalfinansiering, børsnoteringer, M&A og regulatoriske spørsmål.

Nøkkelkompetanse

  • Ansvarlig partner for en rekke større børsnoteringer og M&A-transaksjoner på eller utenfor børs
  • Styremedlem i flere norske selskaper
  • Valgkomitémedlem i børsnoterte foretak
  • Populær foredragsholder rundt diverse rettslige temaer
  • Blant avholdte foredrag nevnes: "Nye regler om tilbudsplikt, frivillige overtagelsestilbud og flagging," og "Informasjonsplikt, taushetsplikt, flaggeplikt og meldeplikt"

Fagområder