Thomas Behné Ramsnes

Thomas Behné Ramsnes

Senioradvokat, Stavanger Last ned CV Last ned vCard

Thomas er for tiden i dommerfullmektigpermisjon.

Thomas er tilknyttet Schjødts avdeling for Olje, Energi og Shipping, og har vært ansatt i Schjødt siden 2013. I løpet av tiden hos Schjødt, har han hatt tre kortvarige utleieopphold hos ulike internasjonale lete- og produksjonsselskap.

 

Thomas bistår norske og internasjonale selskap innenfor olje og gass-sektoren (herunder service-sektoren) med kontraktsrettslig og regulatorisk rådgivning, bl.a. i forbindelse med forhandlinger, transaksjoner (M&A) og tvister.

 

En stor del av Thomas arbeid knytter seg også til etterlevelse av etiske retningslinjer og regelverk (compliance), både innen olje og gass samt andre sektorer. Dette omfatter bl.a. regulatorisk rådgivning knyttet til anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner og eksportkontrollregler, bakgrunnssjekker/integrity due diligence, samt utarbeidelse og implementering av prosedyrer/etiske retningslinjer. Thomas har også holdt seminarer og opplæring knyttet til internasjonale sanksjoner og anti-korrupsjon.

Fagområder