Thomas Behné Ramsnes

Thomas Behné Ramsnes

Senioradvokat, Stavanger Last ned CV Last ned vCard

Thomas har vært ansatt i Schjødt siden 2013. Han bistår klienter innenfor energi, olje & gass- og shipping sektorene med kontraktsrettslig og regulatorisk rådgivning, bl.a. i forbindelse med forhandlinger, transaksjoner og tvister. Han bistår også klienter innenfor en rekke ulike sektorer med etterlevelse av etiske retningslinjer og regelverk (compliance), herunder knyttet til anti-korrupsjon og internasjonale sanksjoner. Dette omfatter utførelse av bakgrunnssjekker(integrity due diligence), samt utarbeidelse og implementering av prosedyrer/retningslinjer for etterlevelse av regelverk.

Thomas har han hatt tre kortvarige utleieopphold der han arbeidet som internadvokat hos ulike energiselskap, og har vært dommerfullmektig i Jæren tingrett.

Fagområder