Thomas Behné Ramsnes

Thomas Behné Ramsnes

Senioradvokat, Stavanger Last ned vCard

Thomas er for tiden i dommerfullmektigpermisjon.

Thomas er tilknyttet Schjødts avdeling for Olje, Energi og Shipping, og har vært ansatt i Schjødt siden 2013. I løpet av tiden hos Schjødt, har han hatt tre kortvarige utleieopphold hos ulike internasjonale lete- og produksjonsselskap.

 

Thomas bistår norske og internasjonale selskap innenfor olje og gass-sektoren (herunder service-sektoren) med kontraktsrettslig og regulatorisk rådgivning, bl.a. i forbindelse med forhandlinger, transaksjoner (M&A) og tvister.

 

En stor del av Thomas arbeid knytter seg også til etterlevelse av etiske retningslinjer og regelverk (compliance), både innen olje og gass samt andre sektorer. Dette omfatter bl.a. regulatorisk rådgivning knyttet til anti-korrupsjon, internasjonale sanksjoner og eksportkontrollregler, bakgrunnssjekker/integrity due diligence, samt utarbeidelse og implementering av prosedyrer/etiske retningslinjer. Thomas har også holdt seminarer og opplæring knyttet til internasjonale sanksjoner og anti-korrupsjon.

Fagområder

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom