Thomas Hagen

Thomas Hagen

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Thomas er partner i Schjødts gruppe for Handel & Industri og arbeider hovedsakelig med immaterialrett (patent-, varemerke-, design- og opphavsrett) og markedsføringsrett, samt tvisteløsning og prosedyre.

Thomas er utdannet ved Universitetet i Bergen, hvor han også jobbet som arbeidsgruppeleder for studenter på 1. studieår mens han studerte. Før Thomas begynte i Schjødt arbeidet han seks år i Advokatfirmaet Grette DA og over to år i Tandbergs Patentkontor AS. Han har også jobbet som dommerfullmektig (vikariat) i Jæren tingrett og vært oppnevnt som eksternt nemndsmedlem i KFIR. Thomas er også ekstern sensor i valgfag og for masteroppgaver ved Universitetet i Bergen.

Thomas har prosedert flere saker for domstolene, både i tingrett og lagmannsrett. I tillegg har han omfattende erfaring med å føre saker for Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). Han jobber med klienter innen olje-, gass og leverandørindustri; legemiddel-, biotek-, mat- og helseindustri, mekanisk industri, fiskeri og havbruk samt tekstil- og møbelindustri.

Rangeringer

  • Fremhevet som en "Rising Star innen patentrett av IP STARS (2021)
  • Fremhevet som en "Rising Star innen patentrett av IP STARS (2020)
  • Fremhevet som en "Rising Star" innen patentrett av IP STARS (2018)
  • "The advice we receive from Schjødt is clear, well-founded and precise. We would strongly recommend Thomas for all kinds of issues concerning IPR"  (IP STARS, 2018)

Fagområder