Thomas Horn

Thomas Horn

Partner, PhD, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Thomas har jobbet i Schjødts prosedyreavdeling siden 2001 og ble partner i 2009. Han fikk møterett for Høyesterett i 2010, og tok doktorgraden (phd) i 2015.

Gjennom arbeidet i prosedyreavdelingen har Thomas bred erfaring fra en rekke ulike typer kommersielle tvister. Han har vært involvert i mange store og kompliserte saker, herunder en rekke saker som Schjødt har ført for Høyesterett. Sammen med Ingvald Falch prosederte og vant Thomas «Rederiskattesaken» i Høyesterett i plenum. Saken gjaldt grunnlovsmessigheten av tilbakevirkende skattelovgivning, og regnes som en av de mest prinsipielle sakene i nyere tid. «Rederiskattesaken» gjaldt skatt for om lag NOK 14 milliarder. Blant andre saker Thomas har prosedert for Høyesterett er også saken om bokhandleren i Kabul. Han er ofte veileder for advokater i prøvesaker for Høyesterett.

Thomas ble uteksaminert fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2000, og fikk sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2015. Han har erfaring som dommerfullmektig fra 2003-2005. Han er medlem av Schjødts utredningsgruppe.

Thomas har undervist ved Universitetet i Oslo, både i sivilprosess og straffeprosess. Han er ofte sensor og veileder for mastergradsavhandlinger både ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø. Thomas har vært medlem av Advokatforeningens referansegruppe for ny straffeprosesslov, og av Advokatforeningens gruppe for straffelov og straffeprosess.

Thomas har inngående kunnskap om menneskerettigheter, og har tatt doktorgraden innen dette emnet. Han var lenge medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, og har hatt mange andre verv og roller innen menneskerettsfeltet. Han har vært involvert i en rekke rettssaker og har skrevet flere artikler som har påvirket rettsutviklingen på dette området, også for selskaper og kommersielle aktører. Han er ansvarlig for Schjødts team i Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. Thomas er også en av de ansvarlige for Schjødts pro bono-arbeid.

Fagområder

Om Thomas

Erfaring

 • Prosedyre Møterett for Høyesterett. Prosedyre i omfattende og komplekse sivile saker, herunder "Rederiskattesaken".
 • Undervisning ved Universitetet i Oslo i sivilprosess, straffeprosess, prosedyre og menneskerettigheter

Utdanning

 • 2015

  PhD, Universitetet i Oslo

 • 2000

  Cand.jur., Universitetet i Bergen

Publikasjoner

 • 2015

  Fremstillingsfristen er 48 timer – ikke tre dager, Tidsskrift for Strafferett

 • 2015

  Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse (phd dissertation), Fagbokforlaget

 • 2012

  Er isolasjon av innsatte i strid med EMK artikkel 8? Tidsskrift for Strafferett

 • 2007

  Når forvaltningen straffer – sannsynlighetsovervekt er ikke nok, Lov og Rett

 • 2000

  Opplåning og prioritet, Universitetsforlaget (co-author: Henrik Garmann)