Thomas Horn

Thomas Horn

Partner, PhD, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Thomas har arbeidet i Schjødts prosedyreavdeling siden 2001, og har vært partner siden 2009. Thomas fikk møterett for Høyesterett i 2010, og tok doktorgraden (phd) i 2015.

Gjennom arbeidet i prosedyreavdelingen har Thomas bred erfaring fra en rekke ulike typer kommersielle tvister. Han har vært involvert i en lang rekke store og kompliserte saker, herunder en rekke saker som Schjødt har ført for Høyesterett. Sammen med Ingvald Falch prosederte og vant Thomas den såkalte «Rederiskattesaken» i Høyesterett i plenum. Saken gjaldt grunnlovsmessigheten av tilbakevirkende skattelovgivning, og regnes som en av de mest prinsipielle sakene i nyere tid. «Rederiskattesaken» gjaldt skatt for om lag NOK 14 milliarder. Thomas prosederte også saken om bokhandleren i Kabul i Høyesterett.

Thomas er cand.jur fra Universitetet i Bergen 2000, phd fra Universitetet i Oslo 2015. Han har også erfaring som dommerfullmektig. Thomas har undervist ved Universitetet i Oslo, både i sivilprosess og straffeprosess, er sensor og veileder for en rekke mastergradsavhandlinger både ved Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø, og er medlem av Advokatforeningens referansegruppe for ny straffeprosesslov. Thomas har inngående kunnskap om menneskerettigheter, og har tatt doktorgraden innen dette emnet. Han er medlem av Advokatforeningens menneskerettsutvalg, og er veileder for Schjødts lag i den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter. Han har vært involvert i en rekke rettssaker og har skrevet flere artikler som har påvirket rettsutviklingen på dette området, herunder også for selskaper og kommersielle aktører.

Nøkkelkompetanse

  • Prosedyre i omfattende og komplekse sivile saker
  • Rederiskattesaken (Høyesterett i plenum, omfattet omlag NOK 14 milliarder)
  • Bokhandleren i Kabul (Høyesterett, ytringsfrihet)
  • Undervisning, veiledning og sensur ved Universitetet i Oslo i sivilprosess, straffeprosess, prosedyre og menneskerettigheter

Publikasjoner

  • Opplåning og prioritet (opplåning av pantobligasjoner), Universitetsforlaget 2000 (medforfatter Henrik Garmann)
  • Familierett – dommer og forarbeider, Alma Mater forlag, 1997 (medforfatter Henrik Garmann)
  • Fullstendig isolasjon ved risiko for bevisforspillelse – rettspolitiske vurderinger (phd-avhandling 2015)
  • En lang rekke artikler og foredrag, særlig knyttet til menneskerettslige tema

Fagområder