Tone Solbakk

Tone Solbakk

Senioradvokat

Tone er for tiden i permisjon.

Tone er advokat i firmaets  prosedyreavdeling og arbeider hovedsakelig med kommersiell tvisteløsning innenfor en rekke rettsområder, særlig innenfor medierett og immaterialrett.

Hun har også erfaring som dommerfullmektig og hadde i perioden oktober 2014 – august 2016 permisjon fra Schjødt for å arbeide som dommerfullmektig ved Øvre Romerike tingrett.

Tone har en Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo hvor hun spesialiserte seg innenfor disiplinene immaterialrett og personvernrett. Hun ble også tildelt Schjødtstipendiet og skrev sin masteroppgave "Bevissikring - et grunnlovsstridig institutt?" i denne perioden.

Publikasjoner

"Faksimilenes opphavsrettslige plassering", Jussens Venner, 2013

Info

E-post:
toso@schjodt.no
M:
+47 959 73 705
T:
+47 23 01 19 24
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Sekretær

Sidsel Rønning
E-post:
siro@schjodt.no
Tlf:
+47 23 01 15 41

Utdannelse

Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011