Tore Fjørtoft

Tore Fjørtoft

Partner, PhD, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Tore er tilknyttet firmaets avdeling for Fusjoner & Oppkjøp (M&A). Hans kompetanse spenner over store deler av det forretningsjuridiske området, særlig selskapsrett, kontraktsrett, erstatningsrett, tingsrett, gjeldsforfølgningsrett og EU/EØS-rett. I tillegg har han en generell forvaltningsrettslig kompetanse og spisskompetanse innen den offentligrettslige reguleringen av fiskeri og havbruk.

Tore har en juridisk doktorgrad (PhD) i samvirkerett og regnes som landets fremste ekspert på dette området. Han foreleser i selskapsrett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans vitenskapelige produksjon ligger særlig innenfor sammenslutningsretten (selskaper, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser), men han har også publisert artikler på andre områder.

Tore har lang erfaring med lovarbeid, både som lovrådgiver i Justisdepartementet og som leder og medlem av lovutvalg. Han har ansvar for noteverket til utvalgte lover i lovsamlingen, og for notene til borettslovene på Gyldendal Rettsdata. Han holder jevnlig kurs og foredrag innenfor sine fagområder, for både private og offentlige aktører.

Tore er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for fiskeri og havbruk.

Fagområder

Om Tore

Publikasjoner

 • 2020

  Grunnloven § 101, i "Grunnloven – Historisk kommentarutgave 1814–2016", Universitetsforlaget

 • 2019

  Sammenslutningsrett, i "Knophs oversikt over Norges rett", Universitetsforlaget (medforfatter)

 • 2018

  "Tillatelser til kommersielt fiske", Tidsskrift for forretningsjuss (medforfatter)

 • 2016

  "Deltakaransvar i selskapsforhold", Pacta

 • 2014

  "Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak", PhD-avhandling, Gyldendal

 • 2013

  Norway and Scandinavian Countries, i "International Handbook of Cooperative Law", Springer Verlag (medforfatter)

 • 2009

  "Samvirkeforetak - reglene om økonomiforhold, skatt og avgift" , Gyldendal (medforfatter)

 • 2004

  "Inkassoreforma", Lov og Rett

 • 2003

  "A New Legislative Foundation for Co-operatives in Norway", Review of International Co-operation (medforfatter)

 • 2003

  "Cooperative Law in Norway - Time for Codification?", Scandinavian Studies in Law (medforfatter)

 • 2002

  "Noen hovedpunkter i Samvirkelovutvalgets utredning", Lov og Rett (medforfatter)

 • 1997

  "Ansvarsgjennombrot - eit spørsmål om selskapsrettsleg identifikasjon?", Jussens venner