Torkjel Kleppo Grøndalen

Torkjel Kleppo Grøndalen

Partner

Torkjel har lang erfaring fra olje-, gass- og offshoreindustrien, både som advokat og som intern advokat. Han bistår oljeselskaper, offshore oljeserviceselskaper og staten i forbindelse med regulatoriske og kontraktsmessige forhold, i tillegg til M&A-transaksjoner.

Torkjels erfaring omfatter alle aspekter av olje- og gassindustrien, herunder kontraktsmessige og regulatoriske spørsmål, M&A, gasstransport, gassalg og prisrevisjoner, byggeprosjekter, tvister og olje- og gassoperasjoner. Torkjel har vært involvert i et stort antall M&A-transaksjoner som involverer olje- og gasselskaper og deres aktiva. Torkjel har erfaring som intern advokat både fra Gassco AS og BP Norge AS.

Torkjel har også vært sterkt involvert i den norske stats prosjekter innen karbonfangst og lagring (CCS), og jobbet en tid som Procurement Manager for det fullskala CCS-prosjektet på Mongstad (CCM).

Nøkkelkompetanse

  • Olje, gass og offshore
  • Offshore entrepise
  • Fusjoner og oppkjøp (M&A)
  • Karbonfangst og lagring

Info

E-post:
togr@schjodt.no
M:
+47 918 74 331
T:
+47 23 01 16 41
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

North Sea Energy Law Programme, 2011

Cand jur., Universitetet i Oslo, 2004

Business administration, University of Vermont, USA, 2000