Trond Sollund

Trond Sollund

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Trond arbeider primært med prosedyre for domstolene og ved voldgift, med et særlig fokus på olje og gass sektoren. Han har betydelig erfaring med fabrikasjonskontrakter, EPC kontrakter, rigg-kontraker og gassalgsavtaler. Trond har vært i Schjødt siden 1998. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo. Han har også vært dommerfullmektig ved Nedre Romerike tingrett.

Rangeringer

Chambers and Partners:

Dispute Resolution:
Practice head Trond Sollund is described by clients as an exceptionally thorough litigator. He specialises in the oil and gas sector and also acts as an arbitrator.
Energy; Oil & Gas: Litigator Trond Sollund "does not miss any details and is excellent at presenting arguments." He advises on high-value offshore disputes, fabrication contracts and gas sales agreements.

Nøkkelkompetanse

  • En av flere advokater fra Schjødt som prosederte "Balder saken". Meget omfattende offshore fabrikasjonstvist hvor hovedforhandlingen varte ca 20 måneder. Schjødt represented ExxonMobil som vant saken
  • Bistår regelmessig både norske og internasjonale oljeservice-  og oljeselskaper i prosesser for domstolene og voldgift
  • Møterett for Høyesterett i 2008
  • Forelesning: "Fjerning av offshoreinnstallasjoner", Berlin 2009
  • Forelesning"Bristende forutsetninger i fabrikasjonskontrakter", Solstrand 2008
  • Forelesning: Tilbakeholdsrett i fabrikasjonskontrakter", Solstrand 2010

Publikasjoner

  • Lov og Rett 2012 "Tilhører opsjoner i riggkontrakter operatøren eller rettighetshavergruppen? 
  • Lov og Rett 2009 "Kontraktsmessige utfordringer ved fjerning av innretninger på sokkelen.
  • Lov og Rett 2009 "Kontraktsperioden i borekontrakter"

Fagområder