Trond Stang

Trond Stang

Partner

Trond Stang er partner i Schjødts Arbeidslivsavdeling. Han har juridicum fra 1980 og erfaring som advokat siden 1986. Han kom da fra stillingen som juridisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, hvor han var i seks år.
 
Trond har i hele advokatperioden arbeidet med arbeidsrett og har bygget opp arbeidsrettsavdelingen i Schjødt. Hans rådgivning omfatter hele det arbeidsrettslige området, herunder også tjenestemannsrett, utlendingsrett, pensjon- og personvernrett. Trond har bistått i omstillingsprosesser for et stort antall større og mindre virksomheter. I de senere år har han særlig vært strategisk rådgiver for ledelsen i planleggings- og forberedelsesfasen for omorganiseringer og nedbemanninger, og gjennomføringen av disse.

Blant de klienter Trond har bistått i omstillingsprosesser de siste 10-15 år kan nevnes NRK, AETAT/NAV, TelenorMobil, Posten, ExxonMobil, Ericsson, Acta-konsernet, Experian, Stepstone, VG, REC, Peab, 3M og A-Pressen(Amedia).

Videre har han bistått Schjødts klienter i tvister med arbeidstakere og fagforeninger, inkludert forhandlinger og prosedyre for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, samt Arbeidsretten.

Publikasjoner

Bøker

  • Kommentarutgave til ferieloven, 2014
  • Bedre ledelse - kommunikasjon, styring, arbeidsrett, 2013 (medforfatter)
  • Kommentarutgave til petroleumsloven, 1989 og 2009 (medforfatter)

 Artikler

  • Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer, skrevet i samarbeid med Kari Andersen, Juristkontakt 8/1999.
  • Arbeidstakers rett til selv å velgearbeidsgiver når arbeidsplassen selges, skrevet i samarbeid med Kari Andersen, Lov og Rett 20017259.
  • Kommentar til to høyesterettskjennelser, Arbeidsrett og arbeidsliv, 2005/253

Info

E-post:
trst@schjodt.no
M:
+47 951 79 193
T:
+47 23 01 15 11
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Canadian Institute of Resources Law, University of Calgary, Canada, 1984

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1980

Kompetanseområder

Contact us

Oslo

Ruseløkkveien 14

P.O.Box 2444 Solli

NO-0201 Oslo

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Bergen

C. Sundts gate 17

P.O.Box 2022 Nordnes

NO-5817 Bergen

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Stavanger

Kongsgårdbakken 3

P.O.Box 440

NO-4002 Stavanger

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

Ålesund

Notenesgata 14

P.O.Box 996 Sentrum

NO-6001 Ålesund

t: +47 22 01 88 00

f: +47 22 83 17 12

London

48 Gracechurch Street

London EC3V 0EJ

United Kingdom

t: +44 203 322 9998

f: +47 22 83 17 12