Trond Stang

Trond Stang

Partner, Oslo Last ned CV Last ned vCard

Trond Stang er partner i Schjødts Arbeidslivsavdeling. Han har juridicum fra 1980 og erfaring som advokat siden 1986. Han kom da fra stillingen som juridisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, hvor han var i seks år.
 
Trond har i hele advokatperioden arbeidet med arbeidsrett og har bygget opp arbeidsrettsavdelingen i Schjødt. Hans rådgivning omfatter hele det arbeidsrettslige området, herunder også tjenestemannsrett, utlendingsrett, pensjon- og personvernrett. Trond har bistått i omstillingsprosesser for et stort antall større og mindre virksomheter. I de senere år har han særlig vært strategisk rådgiver for ledelsen i planleggings- og forberedelsesfasen for omorganiseringer og nedbemanninger, og gjennomføringen av disse.

Blant de klienter Trond har bistått i omstillingsprosesser de siste 10-15 år kan nevnes NRK, AETAT/NAV, TelenorMobil, Posten, ExxonMobil, Ericsson, Acta-konsernet, Experian, Stepstone, VG, REC, Peab, 3M og A-Pressen(Amedia).

Videre har han bistått Schjødts klienter i tvister med arbeidstakere og fagforeninger, inkludert forhandlinger og prosedyre for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, samt Arbeidsretten.

Publikasjoner

Bøker

  • Kommentarutgave til ferieloven, 2014
  • Bedre ledelse - kommunikasjon, styring, arbeidsrett, 2013 (medforfatter)
  • Kommentarutgave til petroleumsloven, 1989 og 2009 (medforfatter)

 Artikler

  • Omgåelse av lovforpliktelser ved alternative kontraktsformer, skrevet i samarbeid med Kari Andersen, Juristkontakt 8/1999.
  • Arbeidstakers rett til selv å velgearbeidsgiver når arbeidsplassen selges, skrevet i samarbeid med Kari Andersen, Lov og Rett 20017259.
  • Kommentar til to høyesterettskjennelser, Arbeidsrett og arbeidsliv, 2005/253

Fagområder