Trygve Nilssen

Trygve Nilssen

Partner, Stavanger Last ned CV Last ned vCard

Trygve arbeider i Schjødts M&A- og kapitalmarkedsavdeling og er spesialisert innenfor oppkjøp, fusjoner, investeringer, kapitalmarkedstransaksjoner og restruktureringer innenfor energisektoren, akvakultur, finans, teknologi og fast eiendom. Trygve har omfattende transaksjonserfaring, og rådgir norske og internasjonale industrielle aktører og investeringsfond i forbindelse med ulike former for transaksjoner og løpende selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning. Trygve arbeider i tillegg med såkorninvesteringer, venture capital og corporate finance, og er rådgiver for flere gründer- og oppstartsbedrifter og venture capital-aktører, hvor han bistår med rådgivning innenfor både juridiske og strategiske problemstillinger.

Trygve har master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Før Trygve kom til firmaet arbeidet han i Advokatfirmaet BA-HR DA og i juridisk avdeling i DNB Bank ASA, hvor han primært bisto avdelingen for Equity Capital Markets og Strategic Advisory i DNB Markets, Investment Banking Division.

Fagområder