Vidar Strømme

Vidar Strømme

Partner

Vidar arbeider særlig med prosedyre og tvisteløsning, med spesielt fokus på saker om olje og gass, og medierett. Han begynte i Schjødt i 1993, og hadde før det en omfattende erfaring, blant annet fra regjeringsadvokaten og som statsadvokat. Vidar er utdannet ved Universitetet i Oslo, og har møterett for Høyesterett.

Nøkkelkompetanse

  • Har representert de fleste større mediehus, og ført saker for dem om ærekrenkelser, privatlivets fred og opphavsrettigheter
  • Har representert ExxonMobil i Norges største sivile rettstvist, "Baldersaken"
  • Mer enn 20 saker for Høyesterett, 2 plenumssaker
  • Erfaring fra regjeringsadvokaten
  • Erfaring som statsadvokat
  • Tidligere leder av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess

Info

E-post:
vist@schjodt.no
M:
+47 905 78 149
T:
+47 23 01 15 31
Kontor:
Oslo
Språk:
Engelsk, russisk

Last ned PDF
Legg til i kontakter

Utdannelse

Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1983