Medarbeidere

Kompetanseområder

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Thea Langeland

Thea Langeland

Servicemedarbeider - kveld

Vivi Langseth

Vivi Langseth

Sekretær

Martin Langvik

Martin Langvik

Senioradvokat

Marit Larsen

Marit Larsen

Sekretær

Merete Larsstuen

Merete Larsstuen

Leder Dokumentsenteret

Erlend Leonhardsen

Erlend Leonhardsen

Advokatfullmektig

Anders Nitteberg Lie

Anders Nitteberg Lie

Advokatfullmektig

Svein Olav Lien

Svein Olav Lien

CFO - Økonomidirektør

Lene Lilletvedt

Lene Lilletvedt

Advokatfullmektig

Nancy Liu

Nancy Liu

Rådgiver

Hannah Advocaat Lund

Hannah Advocaat Lund

Advokatfullmektig

Ingerid Lundin

Ingerid Lundin

Advokatfullmektig

Hege B. Løchen

Hege B. Løchen

Advokatfullmektig

m

n

o

p

r

s

t

u

Erling Ueland

Erling Ueland

Managing Partner

v

w

Nina Catrine Werner

Nina Catrine Werner

Administrasjonssjef

Maren Heiberg Wessel-Aas

Maren Heiberg Wessel-Aas

Servicemedarbeider - kveld

Sofia Wold

Sofia Wold

Australsk advokat

ø