Advokatfirmaene Schjødt og Michelet & Co fusjonerer

Advokatfirmaene Schjødt og Michelet & Co har inngått avtale om å slå seg sammen. Fusjonen vil skape det klart ledende advokatmiljøet innenfor olje-, gass- og offshorevirksomhet i Norge, med en betydelig posisjon også i europeisk sammenheng. Det sammenslåtte firmaet styrker også sin ledende posisjon i det helhetlige norske advokatmarkedet.

Michelet & Co ble etablert i 2015 som et spesialisert advokatfirma innenfor olje-, gass- og offshorebransjen med kontorer i Oslo og London. Firmaet har olje- og gasselskaper, offshore service-selskaper, investeringsbanker, investorer, banker og petroleumsmyndigheter blant sine klienter. Firmaets advokater er anerkjent som ledende i Norge innenfor sine markeder, herunder hos de relevante advokatrangeringene. Firmaets London-kontor har også høyt anerkjent kompetanse innenfor offshore byggeprosjekter, LNG og flytende produksjon, og bistår klienter over hele verden.

Advokatene i Michelet & Co vil fortsette sin spesialiserte virksomhet innenfor Schjødt sammen med Schjødts advokater i olje- og gassbransjen så vel som i samarbeid med firmaets øvrige spesialkompetanse innenfor tilknyttede områder, blant annet tvisteløsning, oppkjøp og fusjoner, finansiering, kapitalmarkeder, skatt og arbeidsrett. Det fusjonerte firmaet vil ha en unik bredde, kompetanse og erfaring innenfor hele verdikjeden i Norges største næring. Michelet & Cos London-kontor videreføres som en viktig base for det sammenslåtte firmaets britiske og internasjonale forbindelser og ellers særskilt klienter i olje- og offshorevirksomheten.

Fusjonen innebærer at Michelet & Co innlemmes i Schjødt og firmaet drives videre under Schjødt-navnet. Transaksjonen forventes gjennomført med virkning fra 1. januar 2019.

Olav Kolstad, styreleder i Schjødt, uttaler at "Michelet & Co har siden oppstarten imponert oss med sin meget sterke posisjon i markedet. De har noen av fagmiljøets ypperste kapasiteter, samtidig som de har lykkes med å ha en tilstedeværelse ved mange av de viktigste og største transaksjonene. Ved å slå sammen to av de ledende advokatteamene innenfor olje og gass får vi en enhet uten sammenlikninger i Norge. Londonkontoret gir også en ny dimensjon for Schjødt som er veldig spennende, både for våre internasjonale og norske klienter".

Christian Fredrik Michelet, Michelet & Co, sier at "Michelet & Co har lyktes i å etablere seg som ledende innenfor våre kjerneområder. Etter flere alternative muligheter har vi funnet at den juridiske, kommersielle og strategiske internasjonale erfaringen til vårt norske og engelske team i nært samarbeid med Schjødts ledende kompetansemiljøer setter oss i stand til å nå vår visjon om å skape den klart ledende aktøren i Norge, samtidig som vi bygger et europeisk kompetansesenter for olje-, gass- og offshorebransjen. Vi ser frem til å tilby et fullt spekter av integrerte advokattjenester sammen med våre kolleger i Schjødt."

Kompetanseområder

Publisert

06. november 2018