Aker BioMarine bygger krill-fartøy til en milliard

Aker BioMarine har inngått kontrakt med verftsgruppen Vard om bygging av et topp moderne krill-fartøy. Kontrakten representerer den største enkeltkontrakten Vard har hatt på et fiskeri-fartøy noen sinne.

Foto: Aker BioMarine AS Foto: Aker BioMarine AS

I forbindelse med skipsbyggingsprosjektet har regjeringen tatt initiativ til å endre reglene for Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) som tidligere forbød disse instituttene å bidra med eller støtte finansiering av krillfartøy. Schjødt har også bistått med forarbeidet til denne regelendringen, som medfører at disse offentlige finansieringsinstitusjonene vil kunne delta i finansieringen av fartøyet.

Regelendringene og Aker BioMarines nybyggingsprosjekt ble annonsert av statsminister Erna Solberg under hennes tale på Haramskonferansen 15. februar.

Schjødt bistod Aker BioMarine i alle ledd av prosessen, herunder med byggekontrakt, finansiering og anskaffelse av fisketillatelser.

Les mer:

Kompetanseområder

Publisert

04. januar 2018