Aker BioMarine kjøper sin største konkurrent

Aker BioMarine kjøper krillvirksomheten til Neptune Technologies & Bioressources Inc. Neptune er et canadisk selskap som er børsnotert på Nasdaq. I transaksjonen overtar Aker BioMarine Neptunes kundeportefølje, IP-portefølje og varelager.

Foto: Aker BioMarine Foto: Aker BioMarine

Partene har vært involvert i en årelang patentstrid, som først kumulerte med et globalt patentforlik høsten 2016, og som nå følges opp av at Neptunes krillvirksomhet innlemmes i Aker BioMarine. Vi har bistått Aker BioMarine med alle aspekter i transaksjonen, som har løpt gjennom sommeren.

Mer informasjon:

Røkke kjøper krillselskap - selger skal bruke pengene på cannabis (DN.no)

Aker BioMarine gjør sitt største oppkjøp noensinne (Hegnar.no)

Kompetanseområder

Publisert

14. august 2017